Évzáró elnökségi ülés

2011. január 11. 20:06
Évzáró elnökségi ülés
Beszámoló az Országos Polgárőr Szövetség 2010. december 17-én megrendezett évzáró elnökségi üléséről.

ÉVZÁRÓ ELNÖKSÉGI ÜLÉS A BELÜGYMINISZTER ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK KÉPVISELŐINEK RÉSZVÉTELÉVEL - 2010. DECEMBER 17.


Évzáró Elnökségi Ülés
a belügyminiszter és a rendvédelmi szervek képviselőinek részvételével
- 2010. december 17.

 

Beszámoló az Országos Polgárőr Szövetség 2010. december 17. (péntek) 9.00 órai kezdettel megrendezett évzáró elnökségi üléséről

ÉVZÁRÓ ELNÖKSÉGI ÜLÉS A BELÜGYMINISZTER ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK KÉPVISELŐINEK RÉSZVÉTELÉVEL - 2010. DECEMBER 17.

Az Országos Polgárőr Szövetség az Elnöksége által elfogadott 2010. évi II. féléves munkaterve szerint rendezte meg az évzáró elnökségi ülését 2010. december 17-én (pénteken) 9.00 órai kezdettel az ORFK Készenléti Rendőrségének Nagy Tanácstermében.

 

Az együttes ülés felépítésében eltért a megszokottaktól, mivel a napirendi pontok helyett a 2010-es évre való visszatekintés és a közbiztonsági fórumokon szerzett tapasztalatok megvitatása volt az ülés fő témája.

Dr. Túrós András elnök úr beszédével vette kezdetét az OPSZ rendhagyó évzáró elnökségi ülése, amelyen részt vettek az OPSZ Felügyelő Bizottságának tagjai is.
Az ünnepségre az Elnökség 27 tagja, illetve a Felügyelő Bizottság elnökének és 10 tagjának felkérése mellett a Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság, az ORFK Készenléti Rendőrsége, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, és a Magyar Posta Zrt. képviseletében érkeztek protokoll vendégek.
Meghívottként voltak jelen továbbá a vörösiszap katasztrófa károsultjainak megsegítésére OPSZ adományban részesülő 7 polgárőr, valamint az OPSZ Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatának kitüntetésében részesülő Pomázi Polgárőrség képviselője.

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke beszédében köszöntötte az ülés protokoll meghívottjaiként jelen lévő kormányzati személyeket:

- dr. Pintér Sándor urat, a Magyar Köztársaság Belügyminiszterét,

- dr. Hatala József r. altábornagy urat,

- az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjét.

 

ÉVZÁRÓ ELNÖKSÉGI ÜLÉS A BELÜGYMINISZTER ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK KÉPVISELŐINEK RÉSZVÉTELÉVEL - 2010. DECEMBER 17.

 

Elnök úr köszöntötte továbbá az OPSZ együttműködő partnereinek vezetőit:

* Kökényesi Antal bv. altábornagy urat, a Büntetés-Végrehajtás országos parancsnokát;
* Hoffman Imre vezérőrnagy urat, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának főigazgató-helyettesét;
* Gelicz József urat, a Magyar Posta Zrt. biztonsági igazgatóját; valamint
* a rendezvény házigazdájaként Dr. Balogh János r. ezredes urat, az ORFK Készenléti Rendőrségének parancsnokát.

ÉVZÁRÓ ELNÖKSÉGI ÜLÉS A BELÜGYMINISZTER ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK KÉPVISELŐINEK RÉSZVÉTELÉVEL - 2010. DECEMBER 17.

Dr. Túrós András elnök úr a köszöntő után beszédében röviden kitért a Polgárőrség 2010. évi eredményeire, és méltatta a szervezet éves munkáját az önmagát felülmúló teljesítményért.

Majd a lakosság szubjektív biztonságérzetével és a közbiztonsággal kapcsolatos témákat érintett, valamint összefoglalta az együttműködésről és közös koordinációról alkotott elvárások következtében tett erőfeszítések nyomán kialakult Rendőrség - Polgárőrség - Önkormányzatok hármas együttműködésnek a pozitívumait.

Az elnök úr megerősítette, hogy a polgárőrség 2010-ben Magyarországon jelesre vizsgázott a közbiztonság védelmében hozott intézkedései alapján, az árvízi védekezésben nyújtott hősies helytállásával, a károsultak iránti szolidaritásával, és minden egyéb tevékenységgel, amelyek a településeken élő emberek életét segítették:

„Nagyon jó, hogy ennek az országnak van egy polgárőrsége, nagyon jó, hogy ebben az országban működik egy polgárőrség, mert erre a polgárőrségre bizton lehet számítani és jó hatással van az ország általános rendjére, különösen a közbiztonságra." - hangzott el az elnök úr utolsó szavai között.

Befejezésül az OPSZ Elnökeként megköszönte az Elnökség tagjainak, az FB tagjainak, valamint mind a 90.000 polgárőrnek a 2010-ben végzett áldozatos munkáját, továbbá köszönetet mondott az együttműködő szervek képviselőinek a támogatásokért, amelyeket - a közbiztonság védelmében történő legjobb befektetésként - a polgárőrségnek az erkölcsi, anyagi, technikai, pénzügyi támogatására nyújtottak. Ezt követően Belügyminiszter úrnak adta át a szót.

ÉVZÁRÓ ELNÖKSÉGI ÜLÉS A BELÜGYMINISZTER ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK KÉPVISELŐINEK RÉSZVÉTELÉVEL - 2010. DECEMBER 17.

Beszédét szintén azzal a megerősítéssel vezette be dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr, hogy megismételte az OPSZ elnöke által elmondottakat: „Jelesre vizsgázott a Polgárőrség 2010-ben."

Hozzátette, hogy ez a jeles minősítés a Polgárőrség számára a magasabb osztályba lépést jelenti. Kifejezte reményét arra vonatkozóan, hogy a 2011. évben még jobban tud majd együttműködni a Rendőrség és a Polgárőrség, és még jobban tud majd együtt dolgozni a két szervezet úgy, hogy az ország egyre nagyobb területén legyen jobb a közrend, a közbiztonság, és minél biztonságosabban éljenek Magyarországon a polgáraink.

ÉVZÁRÓ ELNÖKSÉGI ÜLÉS A BELÜGYMINISZTER ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK KÉPVISELŐINEK RÉSZVÉTELÉVEL - 2010. DECEMBER 17.


Belügyminiszter úr beszéde utáni hozzászólásokat követően ismét Túrós elnök úr vette át a szót, zárszavában foglalta össze a 2011-es elvégzendő feladatokat. Ezután az elismerések átadása következett.
A Belügyminisztérium miniszteri dicséreteit és tárgyjutalmait dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr, illetve az Országos Rendőr-főkapitányság főkapitányi kitüntetéseit dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány úr adta át. Az Országos Polgárőr Szövetség elismeréseit a Dr. Túrós András elnök úrtól vehették át a jutalmazottak.

ÉVZÁRÓ ELNÖKSÉGI ÜLÉS A BELÜGYMINISZTER ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK KÉPVISELŐINEK RÉSZVÉTELÉVEL - 2010. DECEMBER 17.

A Belügyminisztérium a polgárőrségért végzett kiemelkedő, áldozatkész munkájuk elismeréseként Miniszteri dicséretben és tárgyjutalomban részesítette: Csóra György urat, az OPSZ elnökhelyettesét, egyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnökét; Nagy Károly urat, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnökét; Kovács Imre urat, a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség elnökét; valamint Somogyi János urat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség elnökét.

Az Országos Rendőr-főkapitány a polgárőrségben végzett áldozatkész, kiemelkedő munkájának elismeréseként Főkapitányi kitüntetésben részesítette: Batiz István urat, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnökét; valamint Tóth Tibor urat, az OPSZ Felügyelő Bizottságának elnökét, egyben a Baranya Megyei Polgárőr Szövetség elnökét.

A polgárőrségben 20 éven keresztül kiemelkedően végzett tevékenysége elismeréseként az OPSZ Elnöke a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozata kitüntetésben részesítette a Pomázi Polgárőrséget, amelynek képviselőjeként Verebes Istvánné elnök asszony vette át az érdemrendet.

A vörösiszap katasztrófa károsultjainak megsegítésére az Országos Polgárőr Szövetség gyűjtést hirdetett meg, melynek keretében 2010. december 6-ig 4.124.033 forint gyűlt össze. Az következő hét fő polgárőr: Steszli Ferenc polgárőr; Stampf Béla polgárőr; Nagy Zoltán polgárőr; Meiczinger Ervin polgárőr, akinek akadályoztatása miatt oklevelét Bordély Zoltán a Veszprém megyei Polgárőr Szövetség alelnöke vette át; Lengyel József polgárőr; Kulman András polgárőr; Holczer József polgárőr között került az összeg egyenlő arányban elosztásra - a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség javaslatát is figyelembe véve - az OPSZ Elnökségének határozata alapján.

Az elismerések átadását követően a meglepetés vendégként érkezett Éles István úr humorista szórakoztatta az egybegyűlteket, végezetül az elnökségi ülés zárásaként az elnök úr mindenkit meginvitált egy állófogadásra, ahol dr. Hatala József r. altábornagy úr mondott köszöntőt.

Budapest, 2011. január 7.

OPSZ Központi Iroda
Méhesfalvi Edna

 

 

 

Mellékletek:


- Dr. Túrós András úr,az Országos Polgárőr Szövetség Elnökének beszéde

- Dr. Pintér Sándor úr, a Magyar Köztársaság Belügyminiszterének beszéde

- ZÁRSZÓ - Dr. Túrós András úr, az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke

- Csatolmányok: 6 db fénykép