Jubiláló Polgárőr Közgyűlés Magyarhomorogon

2013. február 19. 14:45

A helyi Művelődési Házban gyűltek össze február 10-én az 5 éves jubileumát ünneplő polgárőrség tagjai és a megjelent vendégek. Elsőnek Miklós József a Magyarhomorogi Polgárőrség titkára köszöntötte a közgyűlésen megjelent Barabás Károlyné polgármesterasszonyt, Magyarhomorog Képviselő Testületének tagjait, Dr. Kovács Zoltánt a Komádi rendőrs parancsnokát, Nagy Barna volt polgármestert, Veres Zoltánt a Magyarhomorogi Polgárőr szervezet elnökét, Mészáros László elnökhelyettest, Bura Zoltán Komádi Polgárőr elnök vezetésével résztvevő Komádi polgárőr küldöttséget és a közgyűlés tagjait. Ezt követően a jegyzőkönyvvezetőre és a hitelesítőkre tett javaslatot, amit a tagság egyhangúan elfogadott, majd felkérte a Veres Zoltán elnököt a beszámoló megtartására.

Az elnök a közgyűlés tagjainak köszöntése után először a megalakulás történetét idézte fel, amikor is a 2006 második felében a sorozatos lopások után felmerült újra a polgárőrség magalakítása. Azért újra mondta, mert már előtte volt polgárőrség, de az tiszavirág életűnek bizonyult. 2007-es év elején újra emelkedett a betöréses lopások száma és ennek hatására beindult egy szervezési folyamat, aminek köszönhetően kb. 15 fő önkéntesen vállalta ezt a tevékenységet. A helyet és a szükséges feltételeket az akkori polgármesteri hivatal vezetése biztosította. A létszám folyamatos emelkedése és a törvényi előírások is szükségessé tették a bejegyzési folyamat elindítását. „Ennek lett az eredménye, hogy 2008. május 15-én megtartottuk az alakuló ülésünket, ahol 34 fő vett részt a jegyzőkönyv tanúsága szerint. Itt kell megjegyeznem, hogy ez a létszám a mai napra 70 főre nőtt. Ebből a 70 főből 57 fő regisztrált az okmányirodában a mai napig. – E kis kitérő után, újra had folytassam a történetünket. A munka könnyítése érdekében felmerült az akkori polgármester úr, Nagy Barna és a szervezet vezetőjében, Vajda Károlyban egy gépkocsi vásárlásának lehetősége. Ezt meg is oldották és azóta áll rendelkezésünkre a mai napig használt gépkocsi, ami sajnos az elmúlt évek alatt eléggé leamortizálódott. A múltról történő beszámolómhoz hozzátartozik a faluőrség tevékenységének megemlítése is. Ebben a szervezeti formában szintén a polgárőrök vették ki részüket, teljes mértékben. Sajnos ez is megszűnt egy év után. Holott el kell ismernünk, hogy igen nagyon hiányzik most is. Nagyobb biztonságban érezték a lakosok magukat. Látták a járőröket nappal is, tudtak velük beszélni és naprakész információk álltak rendelkezésünkre.” Ezután a közelmúlt és a jelen feladatairól beszélt tovább: - „Először is tovább fejlődtünk. Kialakításra került a szolgálati helyiségünk, ami a tervek szerint a körzeti megbízottunknak is helyet ad. Bízunk benne, hogy erre, a függőben lévő gondra is hamarosan pont kerül, a lakosság teljes megnyugtatása érdekében is. Továbbá elkészült a garázsunk is, mely a polgárőrök sok órás munkája nélkül nem jöhetett volna létre. Természetesen a fenti helyiségek kialakításához szükség volt az önkormányzat jelentős segítségére, támogatására is, melyet köszönünk szépen. A fentieken kívül együttműködési megállapodás alapján nagy figyelmet szentelünk a POSTA éjszakai megfigyelésére. A nyugdíjak fizetése időszakában a postások kísérésére, az útvonalaik figyelésére is gondot fordítunk. Aktívan kivettük, kivesszük részünket a rendezvények biztosításában pl. falunap, szüreti felvonulás, a halottak napi megemlékezések biztosítása. Az új polgárőr törvénykönyv növelte feladatainkat. Az együttműködés területén kiemelném a szomszéd város, Komádi polgárőrségével kialakult hasznos és gyümölcsöző kapcsolatunkat, melyet tovább kívánunk folytatni és erősíteni”

Beszámolója végén köszönetet mondott a MPOSZ vezetőségének, a rendőrség, a polgármesteri hivatal vezetésének a polgárőrségnek nyújtott segítségért és támogatásért, majd a 2013-as év fő feladatait ismertette. – „ A szolgálatellátás hatékonyságának fokozása. Fiatalokra több odafigyelés, törődés, prevenció a drog, lerészegedés területén.

A lakossággal a jó és kölcsönös bizalom alapján együttműködés fokozása. Családon belüli erőszak felderítése, megelőzése, megszakítása a hatóságok bevonásával.

A gépjármű lehetőség szerinti lecserélése. Technikai fejlesztés (számítógép). Pályázatokban rejlő lehetőségek maximális kihasználása. Az év polgárőre cím létrehozása. – Ezután Mészáros Sándor a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke számolt be a polgárőrség pénzügyi helyzetéről, majd következtek a hozzászólások. Elsőként Barabás Károlyné polgármester asszony szólalt fel, aki megköszönte a polgárőrök önzetlen munkáját és ígéretet tett az önkormányzat nevében a további segítésre, támogatásra. Őt Dr. Kovács Zoltán rendőrőrs parancsnok követte, aki köszönetét fejezte ki a polgárőrök felé, kiemelte a közös járőrözés szerepét és azt, hogy az elmúlt évben sokat csökkent a bűncselekmények száma. Nagy Barna volt polgármester biztatta polgárőrséget, hogy lobbizzanak, keressék fel a vállalkozókat, az embereket és kérjék meg őket, hogy anyagilag is támogassák őket. A beszámolókat a hozzászólásokkal együtt a tagság egyhangúan elfogadta. Ezt követően vették át az alapító tagok az emléklapokat Miklós József titkártól és Veres Zoltán elnöktől, Vajda Károly pedig örökös tiszteletbeli elnök címet és ajándékot kapott. Az ünnepélyes közgyűlés finom vacsora elfogyasztásával és zenés mulatsággal zárult.