Képzésen a lovas polgárőrök

2013. február 21. 18:53
Képzésen a lovas polgárőrök
Elkezdődött az Országos Polgárőr Szövetség Lovas tagozatába tartozó polgárőrök idei elméleti és szakmai képzése a lakiteleki Népfőiskolában. A többnapos, többeseményes rendezvény ünnepélyes megnyitóját 2013. február 15-én tartották, ahol a prominens vendégek mellett ott voltak az ország minden részéről érkező, tanulni és kapcsolatokat kiépíteni szándékozó polgárőrök.
 
Az ünnepi nyitógyűlésen prominens vendégek is megjelentek, hogy ezzel is kifejezzék a rendezvény fontosságát. Így a résztvevő vendégek között ott volt többek között dr. Hatala József, volt országos rendőrfőkapitány, jelenleg mint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, Tóth Atilla és Kolozsi József az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnökhelyettesi, Lakatos Tibor közrendvédelmi főosztályvezető, és természetesen a házigazda szerepében dr. Rácz Adrienn, az OPSZ Lovas Tagozatának elnöke.
 
Zámbó Péter az OPSZ szakmai alelnöke elmondta: „Lakitelek az OPSZ Lovas Tagozat megalakításával és bázisképzéssel ismét történelmet írt, mert most a polgárőrség huszonkettedik évi fennállásának történelme új szakaszba érkezett az új polgárőr törvénnyel együtt.
Felföldi Zoltán Lakitelek polgármestere felszólalását úgy kezdte: „Egy polgármesternek nagyon sok helyen illik részt venni az összejöveteleken, de most nem csak a program miatt vagyok itt, hanem mert én is lovas polgárőr vagyok. Személyesen is érintett, mivel magam is részt szeretnék a képzésben venni. Nagyon jó dolog Lakiteleken polgármesternek lenni, mert tele vagyunk olyan civil szervezetekkel, akik szabadidejüket, energiájukat, pénzüket egy - egy dologra rááldozva, a közösségért tesznek valamit."
Felföldi Zoltán ezek után úgy folytatta: „A szervezetek közül a legerősebb a polgárőrség, és a polgárőrségen belül külön kiemelt szerepe van a Lovas Tagozatnak, amely több mint húsz taggal büszkélkedik. Ezek a civil szervezetek felt tudtak mutatni egy olyan dolgot, ami úgy gondolom, egyedülálló az országban. Tavaly szeptembertől a tanévkezdéstől, az általános iskolában a testnevelés órákon bevezettük a minden harmadikos kisgyerekre kiterjedő lovas oktatást! Hatvan harmadikosunk van, és azok a testnevelés óra keretében, minden héten lovagolnak. Hogy mi köze van ennek a polgárőrséghez? Hát az, hogy kitaláltuk, ebbe a programba a polgárőrség is bekapcsolódik. Mikor kérdeztük, van-e központi tananyag? Az volt rá a válasz, nincs. Van-e bármilyen központi elvárás az oktatóval? Azt mondták, nincs. Van- bármilyen elvárás, vagy van-e pénz a költségekre? Mindenre az volt a válasz, nincs.
Erre azt mondtuk, jó, akkor majd mi megcsináljuk!. Így azt csináltuk, hogy a lakiteleki polgárőrök ajánlották fel a lovaikat, a Lakiteleki Népfőiskola biztosította a helyszint, és mindenki a saját „gyerek biztos" lovát ajánlotta fel a faluban."

Felföldi Zoltán elmondta, hogy öt lovat vittek a Lakiteleki Népfőiskolába, tíz héten keresztül minden nap, minden gyerek, kétórás lovas oktatásban vett részt. Télire egy kicsit abba hagyták, de április elsején újra indítják, ami június tizenötig tovább folyik. A lovakat, a szerszámok egy jelentős részét, a munkát, amit el kellett végezni, ezt mind a Lakiteleki önkéntesek, a lovas polgárőrök végezték.

 
Tóth Atilla, az OPSZ elnökhelyettese beszédében kiemelte, amióta megtudta, hogy a polgárőrség életében milyen hasznos szerepet tölt be a ló, azóta ő is támogatja ezt a kezdeményezést. „Nagyon jól tudom, hogy a lovas polgárőrök milyen hasznot tudnak hajtani, a mezőgazdasági területeken. Ugyanis, energiatakarékos, környezetbarát, bármilyen terepviszonyok között tud közlekedni, és egészséges az, aki ezt végzi, és nem utolsósorban csendben tud közlekedni. Így a kukorica tolvajokat felülről tudják észrevenni, és lényegesen magasabban vannak, mint azok, akiket nem a gazda kért fel egy bizonyos feladat elvégzésére"
Tóth Attila beszédében külön kiemelte a hajdúhadházai polgárőröket, akik sikereket érnek el lovas polgárőrként a tettenérésekben, elfogásokban. Tóth Attila úgy fogalmazott: „Én azt gondolom nem csak ezen a területen, hanem bárhol fontos, hogy magyarságunk mellett - hiszen híres lovas nemzet vagyunk - a polgárőrségnek ezt a lehetőséget meg kell ragadnia. Többen is akarnak a lovas tagozat tagjai lenni, kívánnak ezzel a lehetőséggel foglalkozni, aminek én nagyon örülök, mert azt gondolom, ha valaki ezt az életformát választja, az példát mutat másoknak, hiszen a lóval foglalkozni kell, aki ezt a szeretet meghálálja a gazdájának."
 
Dr. Hatala József egy érdekes színfolttal kezdte beszédét, amire bizony az egész terem felfigyelt. Elmesélte, hogy ismerkedett meg az első lóval, hogy és miért kezdett el lovagolni. „Még a rendőri pályafutásom kezdetén, valahogy az élet úgy hozta, hogy kilencvenkettőben kineveztek a BRFK rendőri főosztály vezetőjének, és akkor oda tartozott a lovas szolgálat is. - kezdte az anekdotát dr. Hatala József. - Addig a lovas szolgálatról és a lovakról csak annyit tudtam, amennyit az akkori politika mondott, hogy a lovaglás a dekadens dzsentri világ úri huncutsága, és ez nem való a munkásember számára. Egyik reggel hallom a büfében a lovasok szájából, akik éppen megérkeztek a reggeli lelovaglásból, hogy a fene egye meg, már megint egy olyan főnökünk van, aki nem tud lovagolni! Nahát, ez engem szíven ütött. Mi az, hogy nem tudok lovagolni? Kenus ember lévén, egy ilyen kihívástól nem ijedtem meg, és azt mondtam, holnap reggel hattól kezdjük a kiképzést. Beálltam a kezdő rendőrök közé, és azon a szinten meg tanultam lovagolni, hogy már a rendőr osztályba el tudtam menni. Nem lett belőlem olimpiai bajnok, sem díjlovagló, de sikerült azt az érzésvilágot elsajátítanom, ami a lovas sporttal és a lovaglással jár. Megtanultam, sőt érzékeltem, hogy aki a lóval bánik és állatot tart, az felelősségteljes ember, az áldozatot vállal. Ez nem egy kerékpár vagy motor, hogy meguntam, falhoz támasztom, és ha úgy van kedvem három napig nem nyúlok hozzá. Mert a lóval bánni tudni kell! A lovas polgárőr szerintem duplán felelős ember! Amikor felvetődött a tavalyi év folyamán, hogy indítsuk el a lovas tagozatot pontosan tudtuk, hogy a szándék, az akarat és az eltökéltség mellett, mi nincsen. Alapvetően pénz nincsen! Pénzzel könnyű üzletet csinálni és mindent elérni, de pénz nélkül, az egy teljesítmény. Viszont a lovas polgárőrök tenni akarnak és elszántak, ezért siker vár rájuk. Ehhez kívánok sok sikert, és ígérem, hogy nyugdíjba vonulásom után, az új beosztásomban a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökeként, változatlanul mindent el fogok követni, és mindent meg fogok tenni azért, hogy a polgárőrök szándéka sikert érjen el."

Természetesen Zámbó Péter azonnal reagált dr. Hatala József felszólalásában említettekre. Kinyilvánította, pénz valóban nincs, de tervben van, hogy pótlólag a lovas tábor anyagi támogatást kapjon a kormánytól illetve felelős személyektől.

 
Ezt követően Lakatos Tibor az országos Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi főosztályának vezetője kapott szót, aki tolmácsolta Papp Károly országos rendőrfőkapitány üdvözletét a lovas tagozat résztvevői számára. Lakatos Tibor kihasználva a lehetőséget nyilvánosság előtt is megköszönte a lovas polgárőröknek a bűnmegelőzésért végzett tevékenységüket, a nevelő és oktató munkájukat. Úgy fogalmazott: "Hiszen ha egy lovas polgárőr megjelenik egy közterületen, vagy rendezvényeken, megjelenésével és viselkedésével példát ad, fegyelmezettségben és természetszeretetben. Azt gondolom, ez nehezen pótolható más eszközökkel, és talán ezek az eszközök azok, amelyek legjobban közelebb hozzák a fiatalokhoz és a kevésbé fiatalokhoz is a természetet, és a közbiztonság iránti igényt." Lakatos Tibor tájékoztatta a jelenlevőket arról is, hogy dr. Túrós András OPSZ elnök a belügyminiszterhez levelet íntézett, és pontosan a Lakiteleki Önkormányzat, illetve a Lakiteleki Lovas Polgárőr Egyesület tapasztalatára hivatkozva kérte, hogy az erdőben történő lovas járőrszolgálat törvényi feltételeit teremtsék meg. „Szeretném bejelenteni, hogy megkezdődött ez a szakmai műhelymunka, és hamarosan az illetékes minisztériumok és szakmai kamarák bevonásával megkezdjük ennek a jogszabálynak az előkészítését."- mondta Lakatos Tibor.
„Gyakorlati tapasztalat szerint a lovak szeretete összekapcsolja az embereket. - mondta dr. Rácz Adrienn tagozati elnök a beszédében. Majd úgy folytatta - A lakosság nagy része, vonzódik e nemes állathoz, amely nemzeti hagyományaink egyik jelképe. Az OPSZ lovasai a gyermek és ifjúságvédelemben, az iskolai bűnmegelőző nevelő munkában is szerephez juthatnak. Ezáltal lehetőség nyílhat egy szélesebb körű lovas közösség megszervezésére, ami hosszú távon is biztosítaná a lovas járőrözés tárgyi és személyi feltételeit."
Dr Rácz Adrien beszédében kiemelte: „A tavalyi év a szerveződés éve volt. Megkezdődött a tagszervezetek lovas tevékenységének felmérése. A megyék adatait elemezve, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Pest, Vas és Veszprém megyék voltak a legaktívabb a lovas járőr szolgálatában.
A tagozat célként tűzte ki, a lovas polgárőr szolgálat népszerűsítését, nem csak a polgárőrök körében, de további lovasok, lovardák bevonását a polgárőr szolgálat ellátásában."
 
Ezután az OPSZ Lovas Tagozatának Elnöke ismertette a tagozat 2012 éves munkáját. Beszélt az Országos Polgárőr Lovas Szemle, a Lovas Toborzó és Ügyességi versenyen elért eredményeikről, és az itt megrendezésre kerülő gyermek és ifjúsági lovasversenyről. A tagozat 2012.-ben a Nemzeti vágtán is képviselte magát.
Végül az elnökasszony megköszönte Lezsák Sándor Országgyűlési alelnöknek, hogy a Lakiteleki Népfőiskola helyet és lehetőséget ad a polgárőröknek arra, hogy lovas tudásukat csiszolhassák, bővíthessék.
Elmondta még, hogy három alkalommal lesz találkozó a népfőiskolán, hallgathatnak meg előadásokat kiemelkedő szakmai tudású előadók tolmácsolásában a lóról, a tartástechnológiáról, a lovaglásról, a hajtásról.

Ezután sor került díj átadására is. A 2012-es év legaktívabb lovasa, egyben Az Év Polgárőr Lovasa címet Frank Csaba és Éles András kapta Ibrányból. Az egyesületek közül Polgárőrség Lakitelek Egyesület nyerte el Az Év Polgárőr Egyesülete címet, amit Madari Róbert a lakiteleki polgárőrség elnöke vett át.

Ezek után el is kezdődött az érdemi munka. Szombathelyről Sátory Károly, a Klapka György lovas polgárőr és hagyományőrző egyesület elnöke kért szót, aki többek között elmondta, hogy már több mint tíz településen ott vannak és még több település lovasaival tartják az aktív kapcsolatot. Megfogalmazta, hogy a ló elválaszthatatlan a magyar kultúrától, ezért ahol lehet, létre kell hozni lovas központokat és kulturális centrumokat. Ha sikerül, akkor még méltóbban tudják képviselni a lovas polgárőrséget, és ezzel a „lovas" ügyet is jobban szolgálhatják majd.
Végül megemlítette, hogy a hagyományoknak megfelelően a Szombathelyi Trianon emlékhónapot idén is megszervezik, amelynek a záró eseménye egy lovas túra lesz. A „Hűségtúra a hűség falvaiban" elnevezésű túráról elmondta, hogy Nyugat-Magyarországon több település van, ami a Trianoni békeszerződés után átkerült Ausztriához, azután hosszas lázadozások és harcok árán visszaszavaztatták magukat magyar földre. Ezeket a falvakat érintve fognak szervezni egy lovas túrát, amire minden lovas polgárőrt invitál.
 
(Kóbor Etelka)
Fotók itt:
https://picasaweb.google.com/118410236670053812424/20130215Lakitelek