Megalakult az OPSZ Sportegyesület

2014. április 05. 17:24
Megalakult az OPSZ Sportegyesület
Az Országos Polgárőr Szövetség budapesti székházában április 4-én megalapították az Országos Polgárőr Szövetség Sportegyesületét.
Az alakuló ülésen jelen volt dr. Túrós András, az OPSZ elnöke is, aki elmondta: dr. Pintér Sándor belügyminiszter kérése volt, hogy teremtsünk vonzó programokat a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltésére. Ez, no meg hogy lehetőséget adjunk az önkéntes bűnmegelőzőknek fizikai állóképességük növelésére, s hogy sportolási feltételeket biztosítsunk a széles tömegeknek, indított bennünket arra, hogy összehívjuk ezt az alakuló ülést.
Az alapítók - Krug Gusztáv, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Kiss Viktória, az OPSZ Ifjúsági Tagozatának vezetője, Varga Lajos Vas megyei polgárőr, Horváth Róbert, a Zala MPSZ elnöke, az OPSZ sport, ifjúsági és karitatív alelnöke, Virág Istán és Komoróczki Mihály Békés megyei polgárőrök, Bilisics Gergő és Tóth Bence Pest megyei polgárőrök, Krupiász Zsolt budapesti polgárőr, valamint az OPSZ részéről dr. Túrós András, Markos György, az OPSZ külkapcsolati elnökhelyettese és Tóth Zoltán, a Polgárőr Magazin főszerkesztője - egyetértettek abban, hogy szükség van az OPSZ Sportegyesületére. (fotó: S.J.)Már csak azért is, mert az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sport- és Ifjúsági Államtitkársága csak azokat a civil szervezeteket tudja támogatni, ahol működő sportegyesület is van. Bár a polgárőrök korábban is sok sportversenyen - polgárőr speciális járőrverseny, különböző, jótékony célú futóversenyek, kispályás labdarúgó tornák, teke és egyéb sportesemények - vettek részt, szervezett formában ezt követően még inkább bekapcsolódhatnak mindazok, akik kedvet éreznek a sportolás iránt. Hangsúlyozták azt is: mielőbb országos sportnaptárt kell összeállítani, amiben részben felmenő rendszerű csapatversenyeket kell meghirdetni, másrészt kedvelt sportágakban - lövészet, futás, kerékpározás, túrázás stb. - az igények felmérése után szükséges kiírni országos szinten sporteseményeket. Amelyeken - lévén nyitott az egyesület - a polgárőrök mellett bárki részt vehet! Mi több, a gyermekeknek szóló versenyeket is célszerű életre hívni! Mindemellett hangsúlyozottan közhasznú lesz az OPSZ. SE.

A jelenlévő alapító tagok áttekintették és elfogadták az egyesület Alapszabályát és döntöttek arról, hogy az egyéni tagsági díj évente ezer forint, jogi személyek minimális éves tagsági díja 10 ezer forint lesz. Megválasztották a sportegyesület tisztségviselőit is. Elnök Tóth Zoltán lett, tikárnak Bilisics Gergőt, gazdasági vezetőnek Kiss Viktóriát szavazta meg az alakuló ülés. A Felügyelő Bizottság vezetője Krug Gusztáv, tagjai Virág István és Krupiász Zsolt lettek.
A pénteken létrehozott sportegyesület először június 27-én „vizsgázik" majd, hiszen ekkor rendezik Békés-Dánfokon, az Országos Polgárőr Ifjúsági Tábor zárásaként a polgárőr járőrversenyt, futóversenyt és kispályás labdarúgó tornát.

 

(Szöveg: Tóth Zoltán, fotó: Sebestyén Jenő)