Ülésezett a Csongrád megyei polgárőr elnökség

2014. november 12. 18:11
Ülésezett a Csongrád megyei polgárőr elnökség
2014. November 11-én, a szegedi Megyeházán tartotta soron következő elnökségi ülését a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége.
Batiz István megyei elnök köszöntötte a megjelenteket, majd a napirendek elfogadása után megkezdték az aktuális témák, feladatok megvitatását. A megyei elnök röviden értékelte az első féléves tevékenységet, a megtartott közgyűlést. Kiemelte, hogy 2014 a külterületek biztonságának éve, amely rendszeressé tette a polgárőr egyesületeknek a tanyás területeken a rendszeres szolgálat ellátást, a tanyákon élő idős emberekre történő odafigyelést. Eredményesen segítették a választások zavartalan lebonyolítását és a húsvéti ünnepek feladatainak ellátását. Elmondta még, hogy a migráció a határmenti települések polgárőr egyesületeire nagy feladatot ró, szinte nincs olyan nap, hogy Röszke, Ásotthalom és Mórahalom térségében a rendőrséggel közösen migránsokat ne fognának el. Az elnök fontosnak tartja a városokban az éjjeli őrjárat megszervezését. A megyei szövetség irodájára nagy leterheltséget jelent az egyesületek elszámolásának javítása, mert sok a hibás elszámolás. Az elnök megemlítette még, hogy az OPSZ rendezvényeken rendszeres a részvétel.

Tímár Lajos a Felügyelő Bizottság elnöke elmondta, hogy az OPSZ Felügyelő Bizottságával közösen ellenőrizték a megyei szövetség működésének okmányait, pénzügyi elszámolását és rendben találtak mindent.
Szemesi Szilveszter titkár fontos feladatnak tartja az igazolványcserét, elmondta, hogy a megyében egy egyesület, Fábiánsebestyén, kivételével mindenhol megtörtént az új igazolványok igénylése. Elmondta még, hogy sajnos az etikai ügyek növekedést mutatnak. Legsúlyosabb ügy a kisteleki polgárőrségnél keletkezett, ami még napjainkban is tart.
Vas Tibor szakmai alelnök a karácsonyi ünnepek közeledtével a polgárőr egyesületek felé ajánlást tett szakmai feladatokra, amelyet az elnökség határozattal erősített meg.
Ezután Tóth Zoltánné gazdasági alelnök kihangsúlyozta, hogy az elszámolás során alig volt olyan, amit ne adott volna vissza az egyesület vezetőinek javításra. Van olyan egyesület, aki határidőre nem számolt el és fel kellett szólítani. A szövetség likviditása stabil.
Ezután a járási koordinátorok adtak számot a kinevezésük óta eltel időszakban végzett tevékenységről. Elmondták, hogy kevés egyesület fordul hozzájuk segítségért, pedig ők közvetlenül tudnának segíteni az egyesületeknek pl. az elszámolások területén is. Felvették a kapcsolatot a járási hivatalok és rendőrkapitányságok vezetőivel.
Ezután az elnökség határozott a postai támogatás elosztásáról. Az egyéb napirendi pontok között szó esett november 28-án Mórahalmon megtartandó továbbképzésről, a Szentesi polgárőrségnél bekövetkezett pozitív változásról.

 

Forrás és kép: Magyari Béla