XVII. Országos Polgárőr Nap Gyenesdiáson

2011. június 30. 14:31
XVII. Országos Polgárőr Nap Gyenesdiáson
Húsz év sikereit ünnepelték Hajnalban hatalmas vihar söpört végig a térségen, így aztán nemcsak az ég alja, de a szervezők tekintete is felhős volt délelőtt kilencig. Akkorra elállt ugyanis az eső, és még a nap is kisütött, ami kora délutánig tartott ki, aztán vissza-visszatérő záporok borzolták a kedélyeket, de a jókedv így is megmaradt a július 2-ai országos polgárőrnapon, a Zala megyei Gyenesdiáson.
Pontosan délelőtt tízkor a Magyar Honvédség veszprémi légierő katonazenekara és énekkara előadták a Himnuszt, majd Hegedűs Éva a nap háziasszonya, műsorvezető köszöntötte a megjelenteket.
Levél az államelnöktől

Először is a díszvendégeket, a dr. Pintér Sándor belügyminiszter képviseletében érkezett belügyi parlamenti államtitkárt, dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőt, dr. Paskai László bíborost, nyugalmazott Esztergom-Budapesti érseket, dr. Hatala József altábornagy, országos rendőrfőkapitányt, dr. Tiborcz János dandártábornok, Zala megyei rendőrfőkapitányt. Ezt követően Gál Lajos házigazda polgármestert, Dömény Sándor vezérőrnagyot, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokhelyettesét, Szabó Zsuzsannát, a Magyar Vöröskereszt országos véradás megszervezéséért felelő szakmai vezetőjét, Hans-Friedrich Freiherr von Solemachert, a Hans Seidel Alapítvány budapesti képviseletének nyugalmazott vezetőjét, Németh Ferencet, a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnökét, Dobson Tibor dandártábornokot, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hivatalának vezetőjét, dr. Orbán Péter nyugállományú altábornagyot, korábbi országos rendőrfőkapitányt, a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola igazgatóját.
Az ünnepségen elsőként szót kapott Zámbó Péter, az OPSZ szakmai alelnöke felolvasta dr. Schmitt Pál köztársasági elnök köszöntő levelét:
Tisztelt Polgárőr Szövetség! Tisztelt Polgárőrök!
E levél útján nagyrabecsüléssel köszöntöm a XVII. Országos Polgárőrnap szervezőit és résztvevőit.
A magyar polgárőrök immár két évtizede több mint 2000 egyesületben végzik bűnmegelőzési, valamint közbiztonság teremtési szempontból rendkívül eredményes és hatékony, 20 év alatt nélkülözhetetlenné vált munkájukat. Az emberek bíznak Önökben, mert jó ismerőseik, mert érintettek és elkötelezettek saját lakóhelyük, otthonuk ügyében, vagyis a sajátjukat is védik.
Magyarországnak nagy szüksége van rá, hogy tisztán és erőben, szolidáris egységben megőrizze ezt a nagyon fontos, a törvényességre felesküdött, komoly szaktudással rendelkező intézményt. A „tisztán" szó itt különösen fontos, hiszen manapság gyakran hallani olyan szerveződésekről, amelyek csak nevükben őriznek, hozzáállásukban és céljaikban a legkevésbé sem. Ezeknek a formációknak kevés közük van a valódi rendhez és békéhez, személyes ambícióik nagyon távol állnak az eredeti polgárőr szolgálattól. Az igazi polgárőrség ugyanis sosem kelti, inkább elűzi a félelmet. Nem hajszolja a nyilvánosságot, csak csöndben, alázattal dolgozik.
A közelmúltban, amikor az 56-os nemzetőrök egyik eseményét hasonlóképpen köszönthettem, egy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idejéből származó felhívással találkoztam, mely így szólt: „Mert mindaz, ami e hazában gyenge, drága és szent: szűz és hölgy, kisded és ősz, tűzhely és család, ország és nemzet, vagyon és élet, erény és törvény, szabadság és béke, a haza minden kincse a nemzetőrre bízva vagyon."
Mindez nem csupán történelmi és szépen csengő idézet, hanem a polgárőrökre is jellemző önkéntes és odaadó közösségi szerepvállalás lényege, tisztessége. Nagyon bízom benne, hogy polgárőrnek lenni Magyarországon továbbra is megbecsült, tisztes vállalás lesz, s hogy a szakmai és emberi kapcsolataikat erősítik az idei polgárőrnap eseményei.
Tartalmas együttlétet kívánok mindannyiuknak!

Budapest, 2011. július 1. Schmitt Pál

XVII. ORSZÁGOS POLGÁRŐRNAP 2011. JÚLIUS 02. GYENESDIÁS


Maradandót alkottak
Ezután Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere üdvözölte a megjelenteket, s megköszönte, hogy elfogadták a Zala megyeiek meghívását, s örömét fejezte ki, hogy a Nyugat-Balaton üdülőfalujában, Gyenesdiáson a Süss fel nap fesztivál második hétvégéjén köszöntheti az ország minden részéből érkezett polgárőröket. Megjegyezte: reméli, hogy sokan vissza fognak térni a településre. Megköszönte a polgárőrök áldozatos munkáját, s emlékeztetett rá, 2011 az önkéntesség és a család esztendeje, s előbbi utóbbi nélkül nem teljesíthető. Kiemelte: fontos, hogy a családok kiállnak a polgárőrök mellett, hogy tudják teljesíteni szolgálatukat. Rámutatott, a polgárőr egyesületek alulról szerveződő civil szervezetek, amelyek igen hasznos segítséget nyújtanak a hatóságoknak. Azt mondta, bízik benne, hogy a polgárőrség megbecsültsége, támogatottsága még tovább fog nőni, és együtt tudnak az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel dolgozni, hogy mindannyian egy közös ügyért, a közbiztonságért és bűnmegelőzésért tudjunk tevékenykedni. Kifejtette: büszke rá, hogy Gyenesdiáson is erős a polgárőrség, fiatal csapatról van szó, akik ott vannak a strandok bűnmegelőzési pontjain, de az idősebb polgárőrök mellett másutt is vigyáznak a rendre, mert feladat van. A település e rendezvény megtartásával nagy lehetőséget kapott, amivel élni szeretne, a programokhoz jó szórakozást kívánt.
Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke meghatározó véleményekkel megtűzdelt beszéddel nyitotta meg a XVII. Országos Polgárőrnapot.
- Július első szombatján minden évben a polgárőröket ünnepeljük, de van-e erre okunk? Azt mondom, igen, minden ok megvan arra, hogy megálljunk néhány órára, különösen, mert most húsz éves a polgárőrség, és olyan fantasztikus húsz év van a polgárőrség mögött, amelyre minden egyes polgárőr büszke lehet. Olyan maradandót alkotott a polgárőrség Magyarországon az elmúl húsz évben, amire külföldön is pozitív reagálások vannak. De a polgárőrség a civil szervezetek számára is pozitív példát mutatott önkéntességből, önzetlenségből, szolidaritásból, fegyelemből és egységből, És ha csak a közelmúltra tekintek vissza, hogy milyen teljesítményt nyújt a polgárőrség Magyarországon, az évente ismétlődő kilencmillió szolgálati óra, közel kétmillió a rendőrökkel közösen, a katasztrófa-elhárítás, a szolidaritás, ezek mind olyan cselekedetek, amelyek nélkül szegényebb lenne Magyarország. Azt gondolom, nem túlzok, ha azt mondom, hogy a polgárőrség a rendszerváltozás gyümölcse, és a polgárőrség az egyik sikertermék, sikerágazat - mondta az elnök, majd így folytatta: - Szép a múltunk, tartalmas a jelen, de a jövő is ott kopogtat a polgárőrség ajtaján. A jövőt be kell engednünk, ki kell nyitnunk az ajtónkat, mégpedig úgy, hogy a hagyományokat meg kell őrizni, a klasszikus polgárőr szolgálatot tovább kell vinni. De új helyzet van, új körülmények, és ezekre a polgárőröknek, az egyesületeknek és a szövetségeseknek fel kell készülni. A polgárőrtörvényben ugyanis ezt az új helyzetet megfogalmazták a jogalkotók. Eddig a rendőrséggel önkéntesen, saját elhatározásból működtünk együtt, ezt követően viszont ez már kötelező. Szerencsére a rendőrség és a polgárőrség céljai azonosak, mind a két nagy szervezet a közbiztonság védelmét tűzte zászlajára, és eddig kitűnően együttműködtünk. És biztos vagyok benne, hogy az új helyzet sem fog változtatni lényegesen ezen, sőt, inkább azt remélem, hogy ebből a közbiztonság kerül ki győztesesen. Ezen a polgárőrnapon jelképesen, szimbolikusan arra kellene fogadalmat tenni, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, években a közbiztonság védelmére, a lakosság biztonságérzetének javítására tesszük a fő hangsúlyt. Mert nagyon sok tennivaló van, főleg a kis településeken, de a városokban is, a közbiztonság fenntartása folyamatos teendő. Ezekkel a gondolatokkal nyitom meg a XVII. Országos Polgárőrnapot.
Polgárőr barátok
Dr. Kontrát Károly a belügyminiszter nevében köszöntötte a megjelenteket, és megköszönte a tevékenységüket. Egyebek mellett azt hangsúlyozta, e valódi ünnepen fontos kiemelni, hogy a polgárőrök méltán vívták ki az emberek tiszteletét, megbecsülését, mert bűnmegelőző munkájukkal hozzájárultak, hogy Magyarország biztonságosabb legyen, mint korábban. A kormány elismeri és tiszteli a polgárőrség tevékenységét, és stratégiai partnerként tekint a polgárőrségre, s anyagi támogatást biztosít a költségvetésben e munkához. A kormány előterjesztésére módosították a polgárőrtörvényt, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy a polgárőrök eredményesen, sikeresen tudják végezni feladataikat.
Dr. Hatala József altábornagy, országos rendőrfőkapitány így szólította a megjelenteket: „Kedves polgárőr barátaim!", majd megköszönte a több mint 90 ezer civil bűnmegelőzőnek az elmúlt évben végzett áldozatos, őszinte és tiszta lelkiismerettel folytatott tevékenységüket. Köszönetét fejezte ki a családtagoknak is, amiért a polgárőrök mellett álltak, támogatták, segítették őket önkéntes vállalásukban, hogy helyt álljanak. Elviselték, hogy apu vagy anyu nincs odahaza vagy a gyermek, és örömmel várták vissza egy sikerese szolgálatból.
- Az elmúlt időszak egy kicsit izgalmas volt számunkra, mert sajnos egyes csoportok megirigyelték a polgárősök sikerét, annak ellenére, hogy semmit nem tettek azért, hogy ebben a sikerben áldozatot vállaljanak vagy munkát fektessenek bele. Úgy gondolom, az a húsz év, amit közösen dolgoztunk, együttműködtünk, garancia arra, hogy ezeket a méltatlan és nemtelen támadásokat visszaverjük, és továbbra is együtt, összehangolva tudjunk dolgozni hazánk közbiztonságáért. Kapcsolatunk bizalmon és megbecsülésen alapul, értékeinket, gondolatainkat megőrizve tisztességgel tudtunk dolgozni. A polgárőrökre mindig jellemző volt a szerénység, a megfontoltság, szélsőségmentes munkavégzés, nem hivalkodtak, ebből adódóan nagy megbecsülést szereztek a magyar társadalomban. Méltán vannak azon a helyen, ahová a közvélemény teszi őket. Kérem polgárőr barátaimat, hogy az elkövetkezendő időszakban is ugyanolyan őszintén és lelkesedéssel végezzék munkájukat, ahogy tették ebben az évben is az árvíz, a vörösiszap-katasztrófa mentései során, vagy az iskolák előtt, illetve a közterületeken a közbiztonság érdekében. De meg kell említenem, hogy az elmúlt fél évben az EU-elnökség időszakában a biztosításoknál végzett segítő munkájuk is igen értékes volt - jelentette ki az ORFK vezetője. - Amikor tegnap a lengyel főkapitánynak átadtam az EU-elnökség biztosításából adódó feladatok ellátását, természetesen beszámoltam a magyar rendőrség ezirányú tapasztalatairól. Szóltam a polgárőrök munkájáról is, és nagyon sok ország főkapitánya értetlenül és kétkedve nézett, hogy milyen szervezetről beszélek. Nem értették, hogy nem tartozik az államigazgatás rendszerébe, nem értették, hogy akkor miként helyettesítik adott esetben a más feladatot ellátó rendőröket, és azt sem, hogy ezért nem jár díjazás. Elmondtam, hogy ehhez ismerni kell Magyarországot, az itt élő embereket. A Magyar Köztársaság rendőrsége változatlanul stratégiai partnernek tekinti az OPSZ tagjait és tagszervezeteit, az országnak a polgárőr mozgalomra változatlanul szüksége van, s ebből adódóan a magyar rendőrségnek erkölcsi kötelessége az önökkel való együttműködés.
Isten áldása legyen jutalmuk
Dr. Paskai László bíboros azzal kezdet, hogy „Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm az ország polgárőreit.", aztán röviden visszatekintett a megalakulás idejére, majd személyes tapasztalataira hivatkozva dicsérte az esztergomi, illetve a szentendrei polgárőrség munkáját. Kiemelte: a polgárőrség is választott védőszentet Szent László személyében, aki az egyik legnépszerűbb magyar király volt, és az István utáni zavaros időket követően megszilárdította az ország közbiztonságát.
- Úgy tekintjük őt, mint aki befejezte a magyar államiság megalapítását. Védőszentje a katonáknak, a lovagoknak, a bíráknak, a törvénykezésnek, a női tisztaságnak. Lovag királynak is nevezzük. A lovagiasság megmaradt a középkorból, erkölcsi erényeket fejez ki, a lovagi erényeket, védelmet jelent, különösen a gyengékét, a szegényekét, de megtestesíti a becsületet, az áldozatkészséget is. Ugyanezen erényeket méltányolom a polgárőrökben is - mutatott rá a bíboros.
Ezt követően arról szólt, hogy ebben az esztendőben Európában, így nálunk is az önkéntesség éve van, ezért látjuk, hogy szükséges az önkéntes szolgálat, talán azért is, mert nincsen pénz, mert ebben igazi emberi értékek mutatkoznak meg. Itt a motívum nem a haszon, a profit, hanem a másik ember érdekének szolgálata. Az ilyen szolgálat teszi értékessé az önkéntes munkát.
- Szívből kívánom, hogy a polgárőrök sokféle és összetett feladata eredményes legyen embertársaink és hazánk javára, kísérje Isten áldása minden szolgálatukat, és Isten áldása legyen minden szolgálatuknak az igazi jutalma - osztott áldást dr. Paskai László.
Markovics Milán főhadnagy, tábori lelkész Ézsaiás könyvének 32. fejezetéből idézett, majd fennhangon imádkozott, s vele a polgárőrök is, elsősorban a hívők. Mondandóját ezzel fejezte be: „Áldjon meg és őrizzen meg az Úr, ragyogtassa fel arcát, védelmezze és oltalmazza minden szolgáját az igazságnak és igazságosságnak, hogy örömüket és boldogságukat mindig őbenne és őáltala találják meg, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen."

XVII. ORSZÁGOS POLGÁRŐRNAP 2011. JÚLIUS 02. GYENESDIÁS

Elismerések
Az ünnepség záró részének kezdetén az emlékzászló átadása következett. Heves megyétől Zala kapta, hogy egy esztendeig őrizze, a zászlót Völgyi Ferenc, a hevesiek polgárőr elnöke nyújtotta oda a házigazda megye elnökének, Horváth Róbertnek, aki a hagyományoknak megfelelően meglengette, úgy helyezte vissza tartójába.
Ekkor következett az elismerések átadása. A Polgárőr város kitüntető címet 2011-ben Békés városa kapta, és Gyarmati Sándor, a település polgárőr elnöke vette át dr. Túrós Andrástól. A másik kitüntetett Dunaföldvár volt, a díjat Kövics Sándorné egyesületi elnöknek nyújtotta át az OPSZ elnöke.
Polgárőr község címet érdemelt ki Hollókő, a díjat Szabó Endre alpolgármester vette át, Magyarszombatfa, Czug Mária alpolgármester vihette haza, Röszke, Túró István polgárőr egyesület elnöke rázott kezet az országos elnökkel, Tárkány elismerését Róth István polgárőr elnök vette kézbe, s végül a Fővárosi polgárőr kerület címet Kovács Albert polgármesternek és Tóth Béla közbiztonsági főtanácsosnak nyújtotta oda dr. Túrós András.
Az OPSZ elnöke a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetést adományozta dr. Paskai László bíborosnak és Hans-Friedrich Freiherr von Solemachernek.
Belügyminiszteri dicséretet és tárgyjutalmat vehetett átdr.Kontrát Károlytól Bódics Zoltán, a Pacsa és Környéke Vagyonvédelmi és Faluvédő Egyesület elnöke, a Zala Megyei Polgárőr Szövetség titkára, Laki István, a Marcali Polgárőr Egyesület elnöke, a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese,
Országos rendőrfőkapitányi dicséret és tárgyjutalomban részesült Antal Zsolt, a természetvédelmi és környezetvédelmi polgárőr egyesület kommunikációs alelnöke és Schetlné Révész Erzsébet, a Lábatlani Polgárőr Egyesület elnöke. Az elismeréseket dr. Hatala József adta át.
A Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetést érdemelte ki Budapestről Varga Miklós, a Wolf Polgárőr Egyesület tagja és Pintér László az I. Kerületi Készenléti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja. Baranya megyéből Sebesi-Sütő Károly, a Szászvári Polgárőr Egyesület tagja, Bács-Kiskunból Pásztor János, a Keceli Polgárőr Egyesület tagja, Békésből Haraszti Mihály, a Telekgerendási Polgárőr Egyesület elnöke, Borsod-Abaúj-Zemplénből Pecsenye Sándor, az Újcsalánosi Polgárőr Egyesület tagja, Csongrádból Szemesi Szilveszter, a Kiskundorozsmai Önvédelmi Csoport elnöke, Fejérből Hideg László, a Csákvári Polgárőr Egyesület tagja, Győr-Moson-Sopronból Farkas Ferenc, a Kunszigeti Polgárőr Egyesület tagja, Hajdú-Biharból Szőke Erzsébet, a Debrecen Városáért Közhasznú Polgárőr Egyesület tagja, Hevesből Halmi István, a Demjéni Polgárőr Egyesület elnöke, Jász-Nagykun-Szolnokból Patakiné Győrgyfi Anikó, Pusztamonostor Község Polgárőrsége elnöke, Komárom-Esztergomból Gunázer Gyula, a Kisbér Városi Polgárőr Egyesület elnöke, Nógrádból Romhányi András a Jobbágyi Polgárőr Egyesület tagja, Pest megyéből Gyurika András, a Jászkarajenői Polgárőr Egyesület elnöke, Somogyból Pitz Sándor, a Kaposfői Polgárőr Egyesület elnöke, Szabolcs-Szatmár-Beregből Németh Ferenc, a Nyírbéltek Polgárőr Egyesület elnöke, Tolnából Molnár István, a Bölcskei Polgárőr Egyesület tagja, Vasból Kasza Ferenc, a Nemeskocsi Polgárőr Egyesület elnöke, Veszprémből Kristóf János, a Kerta Polgárőr Egyesület elnöke és Zalából Szabó Sándor, a Gyenesdiási Polgárőr Egyesület elnöke.
Tárgyjutalomban részesült Csiszár Péter, a Zalabéri Általános Iskola 6. osztályos tanulója, aki a Kutató Gyermekek Tudományos Konferenciáján III. helyezést ért el a dolgozatával, amelynek címe: Ifjú Polgárőrség a Zalabéri Általános Iskolában.
A VIP-vendégek hajóra szállva tettek egy kört a Balatonon, és koszorút dobtak a vízbe, annak emlékére, hogy először volt a magyar tengernél országos polgárőr találkozó, s mindjárt egy jubileumi. Dr. Túrós András több megyéhez is ellátogatott, és elbeszélgetett a polgárőrökkel. A nap folyamán számos kulturális programmal szórakoztatták az ide érkezőket, a rendezvény mindenképpen kiemelkedően sikeresnek tekinthető.
TAKÁTS LÁSZLÓ
SEBESTYÉN JENŐ

XVII. ORSZÁGOS POLGÁRŐRNAP 2011. JÚLIUS 02. GYENESDIÁS

Csúcstartó véradó

A polgárőr fieszta egyben országos véradónap is volt, a Magyart Vöröskereszt helyszínre települt egységei elégedettek voltak az eredménnyel, sokan vállalkoztak arra, hogy ilyen módon is segítenek embertársaikon. Megtaláltuk az abszolút rekordert is, Mezei Sándor, a VII. Kerületi Polgárőr Egyesület elnöke (0 RH pozitív) ugyanis 140-szeres véradó. A polgárőr 18 éves kora óta ad vért, és szerényen annyit mondott érdeklődésünkre."Szeretek segíteni az embereknek."
Programok
Kitett magáért Zala megye és Gyenesdiás is, látványos szórakoztató programok várták az országos polgárőrnapra ellátogatókat. Szerencsére fellépett a Salsa Cuba tánccsoport (klassz volt), az ebédhez a Sümegcsehi Pávakör és a Gyenesdiási Dalárda adott remek hátteret, aztán a Bombatucada kápráztatta el a nagyérdeműt ütős hangszeres produkciójával. Nagy sikere volt a Gyenes néptánc együttesnek és a gyenesi kórusnak, aztán jött a Szolnoki Polgárőr Egyesület tagjaiból verbuválódott Esti Party együttes, a keszthelyi kötélugrók és a Suli Harmónia 2007 növendékeinek látványos bemutatója, hastáncosok, Kehidámák és Nagy Edmond, a Megasztár felfedezettjének nagy sikerű fellépése. Bemutatkozott a Készenléti Rendőrség Múzeuma a polgármesteri hivatalban, emellett mind a két strand ingyenesen állt a fürdőzők rendelkezésére, volt főzőverseny, kispályás foci, kalandpark, honvédségi, katasztrófavédelmi és önvédelmi bemutató és este egy klasszikussá nemesült rockopera, a Jézus Krisztus Szupersztár.
Rádió P
A polgárőrrádió kétnapos élő közvetítéssel jelentkezett az országos polgárőrnapról. Rengeteg embert megkérdeztek a VIP-vendégektől a „talpas" polgárőrig, és sok-sok zenével szórakoztatták a nagyérdeműt. Lőwinger Zoltán főszerkesztő még arra is vállalkozott, hogy ezúttal ő legyen a mikrofon másik végén, s hogy a Zsaru Rendőrségi Magazin, illetve a Polgárőr Magazin újságíró-szerkesztője, Takáts László faggassa.

A július 2-ai gyenesdiási országos polgárőrnap sportversenyeinek győztesei, helyezettjei.

 

 

Mellékletek:

XVII. Országos Polgárőrnap programja