Zászlóbontás Százhalombattán (+ fotók)

2015. szeptember 28. 11:01
Zászlóbontás Százhalombattán (+ fotók)
Odakint szakadt az eső, ennek ellenére mintegy 250 Ifjú Polgárőr és kísérőik az ország minden szegletéből érkezve népesítették be Százhalombattán a Szekeres József konferencia és rendezvényközpont nagytermét, ahol szeptember 26-án rendezték az Országos Polgárőr Szövetség Ifjú Polgárőrök Tagozata zászlóbontását. Az érkezők a Készenléti Rendőrség Zenekara remek műsorán mulatták az időt, mígnem Janza Kata, az esemény narrátora nem jelezte a jeles esemény kezdetét.

Az ismert és elismert művésznő köszöntötte a megjelenteket, a negyedszáz Ifjú Polgárőrt és kísérőiket, valamint a meghívott vendégeket, közöttük is dr. Bíró Marcellt, a Belügyminisztérium kabinetfőnökét, Schanda Tamást, az EMMI helyettes államtitkárát, Papp Károly r. altábornagyot, az ORFK vezetőjét, dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagyot, a BM OKF helyettes vezetőjét, dr. Hatala Józsefet, az NBT elnökét, dr. Vezér Mihályt, Százhalombatta polgármesterét, Kiss Lászlót, a város alpolgármesterét, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitányát, valamint a társ rendészeti szervek és szervezetek megjelent képviselőit.

Dr. Túrós András: Ti lesztek a Polgárőrség reménységei
Dr. Túrós András: Ti lesztek a Polgárőrség reménységei
További képek a Fotóalbumban

Ünnepi köszöntőjében dr. Túrós András, az OPSZ elnöke emlékeztetett rá: három éves előkészítő munka után ez év nyarán módosította az Országgyűlés a Polgárőrségről szóló Törvényt, aminek értelmében június 21-étől a 14-18 éves korosztály tagjai Ifjú Polgárőrként lehetnek tagjai az önkéntes bűnmegelőzők egyesületeinek. A teremben ülő fiatalok Magyarország Kormánya jóvoltából történelmet írnak – emelte ki a szónok –, hiszen új szakasz kezdődik a közeljövőben negyedszázados, a kétezer egyesületében 52 ezer tagot számláló Polgárőrség életében az Ifjú Polgárőr Tagozat létrejöttével. A Polgárőrség emellett lehetőséget kapott arra is, hogy az érettségi előtt álló diákok a polgárőröknél teljesíthessék 50 órás közösségi szolgálatukat. „Ti vagytok, Ti lesztek a Polgárőrség reménységei, akik példát mutattok áldozatvállalásból, társadalmi felelősségvállalásból, amit bátran hívhatunk modern hazaszeretetnek és modern hazafiságnak” – hangoztatta dr. Túrós András. Maradjatok jókedvű, vidám fiatalok, amihez számos vonzó programot kínálunk majd életkori sajátosságaitoknak megfelelően, s ebben a sport és a kultúra kiemelt szerepet kap majd. Az Ifjú Polgárőr Tagozat sikerre van ítélve, mert elkötelezettek vagyunk ügyetek iránt. Legyetek büszkék arra, hogy az ország legnagyobb, legelismertebb civil szervezetének, a Polgárőrségnek a tagjai lehettek – hangoztatta az OPSZ elnöke. Aki végül köszönetet mondott a stratégiai partner Rendőrség állományának azért, amilyen áldozatvállalással, türelemmel és empátiával kezelik déli határaink mentén a menekültkérdést. Velük együtt kiemelte a határ menti települések önkéntes bűnmegelőzőit is, akik példaértékűen és hősiesen segítik a rendőrök munkáját. Azt kérte: a jelenlévők tapsukkal fejezzék ki elismerésüket a végeken teljesítők hősies helytállásáért.

Meghitt pillanatok következtek, miközben a KR Zenekara Erkel Ferenc: Bánk Bán című operájából a Hazám, hazám… című dalt játszotta, Miklós Anna Zala megyei Ifjú Polgárőr előmondásával 250 fiatal tett ünnepélyesen fogadalmat.

A fogadalmat tett ifjakat dr. Pintér Sándor belügyminiszter nevében is dr. Bíró Marcell, a BM kabinetfőnöke köszöntötte, kiemelve: ezzel a fogadalommal azt vállaltátok, hogy szűkebb környezetetekben segítitek a biztonság megerősítését az idősebb önkéntes bűnmegelőzőkkel karöltve. Gratulálok ehhez a vállalásotokhoz, szüleiteknek pedig azért, hogy ilyen stramm fiatalokat neveltek, akik érzékenyek a rend, a biztonság iránt. Nem titkolt célunk, hogy a polgárőrök idősebb korosztályának tehermentesítése mellett részt vállaljatok a fiatalok, korosztályotok tagjainak rendre, jogkövető magatartásra nevelésében.

Az Ifjú Polgárőrök csatlakozásának lehetősége hiánypótlás a fiatalok nevelésében, képzésében! – fűzte tovább e gondolatsort Papp Károly r. altábornagy, az ORFK vezetője, aki a Rendőrség teljes személyi állománya nevében köszöntötte őket, kiemelve: a fogadalmat tett fiatalok mától a Rendőrség fő szövetségesei. Akik előtt komoly feladatok állnak a hétköznapokban, hiszen maguk is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Magyarországon megfelelő közrend, közbiztonság legyen. Stratégiai partnerségünk jegyében a Rendőrség minden segítséget és támogatást megad ahhoz, hogy a fiatalok képzése, nevelése olyan sikeres legyen, mint maga a Polgárőrség.

Dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke szerint sem könnyű feladatra vállalkoztak a fogadalmat tett fiatalok. Az NBT az ifjú kortárs segítők képzésével már részt vállalt az ifjak felkészítésében. Az Ifjú Polgárőr Tagozat létrejöttével azon lesznek, hogy minél eredményesebben segítsék az ebben részt vállalók bűnmegelőzési ismeretekkel felvértezését. Legyetek elkötelezett hírmondói e nemes feladatnak – kívánta az NBT elnöke.

A Sonic Rise zenekar műsorát követően Schanda Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára elgondolkodtató számadattal nyitotta felszólalását. Az ifjúsági közösségek fontosságát említve kiemelte: hazánkban ma a fiatalok kevesebb, mint egy tizede tartozik valamilyen közösséghez. Ami azért lényeges probléma, mert így nincs lehetőségük megtapasztalni a másokért gondoskodás, ténykedés élményét, az öngondoskodás és felelősségvállalás képességét. Mert a közösséghez tartozás erősíti a nemzettudatot, a szülőföldhöz tartozást, s az elfogadó és a befogadó légkört is megtapasztalhatják a közösségben tevékenykedők. A fogadalmat tett Ifjú Polgárőröknek három tanáccsal szolgált: legyetek elkötelezettek, megbízhatóak, bajtársiasak! S azzal a lelkesedéssel és lendülettel szolgáljatok, amivel ma esküt tetteket – hangsúlyozta.

Cseh Kartal Márton: Polgárőrnek lenni vagányság
Cseh Kartal Márton: Polgárőrnek lenni vagányság
Még több fénykép a fotóalbumban

Az ünnepélyes zászlóbontásnak otthont adó Százhalombatta polgármestere, Vezér Mihály azt emelte ki felszólalásában: mutassatok példát azoknak, akik a másik utat akarják járni az általatok választott közösségkovácsoló formáció helyett. Mert ebben a fontos „mozgalomban” a lokálpatrióta célok és elemek szoros harmóniában vannak a nemzeti érdekekkel!

Miért is jelentkeztem Ifjú Polgárőrnek? – tette fel a költői kérdést a jelenlévő fiatalok nevében felszólaló Cseh Kartal Márton Ifjú Polgárőr. Aki válaszul elmondta: miután apja előbb katona, majd rendőr volt, a rendészeti tevékenység, a rendvédelem már gyermekkorában „megfertőzte”. Lehet-e véletlen, hogy rendészeti pályára lépett, s ennek mintegy előiskoláját látja az Ifjú Polgárőr Tagozat tevékenységében is. Miután sok pozitív tapasztalatot szerzett az önkéntes bűnmegelőzők csapatában – amely szerinte szervezettséget és vagányságot is nyújtott –, szeretne felnőttként is a Polgárőrséghez tartozni, tenni szűkebb pátriája biztonságáért.

Utolsó felszólalóként Trikkal Lajos, a Magyarországi Kudo Szövetség instruktoraként a sport jellemformáló, egészségügyi és oktatáspolitikai fontosságáról szólt, kiemelve: sajnálatos módon az iskolai kötelező testnevelés mellett még mindig kevesen sportolnak rendszeresen. Beszédét követően ismét ünnepi pillanatok következtek. Előbb dr. Túrós András, az OPSZ elnöke és Papp Gyula főigazgató látták el kézjegyükkel az Országos Polgárőr Szövetség és a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Humán Szakképző Iskolája közötti Együttműködési Megállapodást, majd az OPSZ elnöke öt fogadalmat tett fiatalnak – Ludmerszki Kittinek, Gregus Bencének, Kardos Annának, Miklós Annának és Szalai Dániel Attilának – nyújtotta át, a lányok esetében egy-egy szál virág kíséretében Ifjú Polgárőr igazolványaikat. Végezetül a kiskunhalasi középiskola hallgatója, Tósaki Tamara az Ifjú Polgárőrök képviseletében szalagot kötött az OPSZ zászlajára a mai napra emlékezve.

Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget.

Tóth Zoltán
Fotó: Sebestyén Jenő