Az OPSZ Jelölő és Választási Bizottsága

2015. január 22. 12:38

 Rövid ismertető az OPSZ Jelölő és Választási Bizottságról.

A Jelölő és Választási Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról – megyei polgárőr szövetségenként egy-egy fő – az OPSZ elnökének javaslata alapján a Közgyűlés határoz.

A Jelölő és Választási Bizottság elnökévé és tagjává csak tagegyesületi tagnak minősülő polgárőr választható meg. A Jelölő és Választási Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

 

A Jelölő és Választási Bizottság

  1. megvizsgálja a közgyűlési képviselők mandátumát, megállapítja a megvizsgált mandátumok érvényességét vagy érvénytelenségét, és javaslatot tesz a Közgyűlés levezető elnökéhez a Közgyűlés határozatképességének megállapítására;
  2. javaslatot tesz az OPSZ elnökének, elnökségi tagjainak, Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, az Etikai Bizottság elnökének és tagjainak valamint az OPSZ könyvvizsgálójának megválasztására;
  3. feladatkörébe tartozik a szavazás szervezési és technikai lebonyolítása, a szavazatok számlálása, a választás eredményének kihirdetése. 

 

(Szemelvény az OPSZ Alapszabályából)