Szakmai útmutató halottak napjára

2020. október 29. 09:54
Szakmai útmutató halottak napjára

Az Országos Polgárőr Szövetség, a polgárőrök évekre visszamenően kiváló munkát végeznek önkéntes feladatvállalásuk során Mindenszentek és Halottak napjához kapcsolódóan a temetőkben, sírkertekben a folyamatos közterületi bűnmegelőző járőrszolgálataikkal.

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!
Tisztelt Polgárőr társaim!

Az Országos Polgárőr Szövetség, a polgárőrök évekre visszamenően kiváló munkát végeznek önkéntes feladatvállalásuk során Mindenszentek és Halottak napjához kapcsolódóan a temetőkben, sírkertekben a folyamatos közterületi bűnmegelőző járőrszolgálataikkal.
 
Ez évben is arra kérem a polgárőröket, polgárőr vezetőket, hogy:
 
- a helyi sajátosságok figyelembe vételével – a rendőrség szakmai felkérésének megfelelően – az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel, egyéb együttműködőkkel közösen vagy önállóan szervezzék meg településükön a temető gondnokságokkal, önkormányzatokkal is egyeztetve:
 
  • a temetők, sírkertek környezetében lévő parkolók és járművek megállására alkalmas közterületek járőr szolgálatát a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében. (gépkocsi feltörés, nyitott járműből, járműről lopás, rongálások stb.) Végezzenek bűnmegelőzési figyelem felhívást az oda érkezők körében értéktárgyaik megőrzése végett.
  • a megemlékezésre érkezők közlekedését, parkolását felkérésre illetve a közlekedési balesetek megelőzésére jelzőőri tevékenységükkel koordinálják.
  • a temetők, sírkertek területén járőr szolgálatuk során legyenek figyelemmel a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésére, (rongálások, virágok, mécsesek, koszorúk lopása, a látogatók őrizetlenül hagyott értéktrágyainak eltulajdonítása stb.) a kialakuló lokális tűzesetekre, rosszullétekre.  
  • szolgálatuk során legyenek figyelemmel az OPSZ Alapszabályában, Szolgálati Szabályzatában, Etikai Szabályzatában foglaltakra. A szolgálatok során az erők optimális alkalmazásához, a kommunikáció gyorsításához az egyesületek használják az EDR rádiókat.
  • segítő, példamutató magatartással segítsék az oda érkezőket a tájékozódásban, figyelem felhívással, oda figyeléssel legyenek a lakosság iránt.
 
A polgárőrök megjelenésükkel, viselkedésükkel erősítsék a Polgárőrségbe, a Rendőrségbe vetett lakossági bizalmat, méltóságot adva a megemlékezésnek.
 
Felhívom a figyelmet, hogy a szolgálatokkal, a feladat végrehajtással kapcsolatos sajtónyilatkozatokat előzetesen minden esetben egyeztessék az OPSZ Sajtóval.
 
Bármi a fentiekben megvalósuló és polgárőri tevékenységgel már nem megoldható eseményről soron kívül értesítsék a 112-es segélyhívó számon az intézkedésre hivatott szerveket.


Tisztelettel:
 
Szabó Zoltán
OPSZ szakmai elnökhelyettes
JNSZ MPSZ
elnök