Kedves Olvasó!

25 éves a Polgárőrség. 1991 fordulópont Magyarország bűnmegelőzési rendszerében. Lakossági, népi kezdeményezésre egymás után alakultak meg az úgynevezett „önvédelmi csoportok”, amelyek 1991. április 24-én szövetségbe tömörültek és létrehozták az érdekképviseleti, érdekérvényesítő szervezetüket az Országos Polgárőr Szövetséget. Az önvédelmi csoportok is nevet és profilt változtattak, polgárőr egyesületként működtek tovább.

Dr. Túrós András elnök
Dr. Túrós András elnök

A Polgárőrség létrejötte, kialakulása a mai értékelés alapján törvényszerűnek, szükségszerűnek tekinthető. Az országban mennyiségi és minőségi „robbanás” történt a bűnözésben, a lakosság közbiztonságérzete látványosan romlott, új típusú bűncselekmények jelentek meg, kábítószerekkel való visszaélés, prostitúció, védelmi zsarolás, fegyveres rablások. A vagyon elleni bűncselekmények duplájára nőttek. Mindezek a változások eredményezték a Polgárőrség létrejöttét.
A negyedszázados jubileum alkalmat ad arra, hogy visszatekintsünk a múltunkra, és főhajtással emlékezzünk meg az elődökről, az alapítókról, az elért eredményekről, és a Polgárőrség fejlődéséről.
A Polgárőrség a rendszerváltozás egyik siker ágazata. Az önkéntes, ingyenes közösségi munka, az egyéni társadalmi felelősség vállalása az emberek, a lakosság, a települések közbiztonságáért, amely a legnemesebb emberi cselekedetek közé tartozik, leegyszerűsítve a modern hazafiság egyik megjelenési formája.
A Polgárőrség szakmai, morális fejlődését, felkészültségét, mi sem bizonyítja jobban, mint a visszatérően megfogalmazott elismerés, amely szerint „Magyarországon a Polgárőrség nélkül nincs közbiztonság, nincs bűnmegelőzés”.
A Polgárőrség eredményeit, sikereit elismerik az ország vezetői, Magyarország Kormánya, Belügyminisztere, a Rendőrség vezetői, akik mindezek mellett stratégiai partnerként is kezelik a Polgárőrséget.
A Polgárőrség fejlődése, minőségi átalakulása, technikai fejlesztése valamennyi egyesületnél, szövetségnél érzékelhető, a Polgárőrségről szóló törvény az egységes formaruha, az egységes polgárőr igazolvány, egységes gépjármű, jármű megjelenés mind ezt igazolja. A Polgárőrök képzési rendszerének kialakítása, a Polgárőr Akadémia létrehozása, a nagy sikerű szakmai programok, mind-mind azt a bizonyítják, hogy a Polgárőrség az elmúlt 25 év alatt amatőr bűnmegelőzési szervezetből, fél profi, profi bűnmegelőző szervezetté vált.
A Polgárőrség egysége, szervezettsége megkérdőjelezhetetlen. Az egyesületek, a Megyei Szövetségek, a polgárőr törvénynek megfelelően az Országos Polgárőr Szövetség zászlaja alatt lettek a rendészet nagy családjának a tagjai.
A Polgárőrség sikerei pedig az 55.000 polgárőrnek köszönhetőek, akik napról napra önkéntes munkájukkal járulnak hozzá Magyarország köznyugalmához.
Köszönettel tartozunk az alapító polgárőröknek, az Országos Polgárőr Szövetség és a Polgárőrség korábbi vezetőinek, akik a hőskorban mostoha körülmények és a sok-sok akadály, gátló tényező ellenére hittek a Polgárőrség eszméjében.
Ezek az alapító tagok fáradságot nem kímélve, önzetlenül működtették, fejlesztették a Polgárőrséget.
Köszönet Kopácsi Sándornak, az 1956-os Budapesti Rendőrfőkapitánynak, az Országos Polgárőr Szövetség első elnökének, hogy vállalta az Országos Polgárőr Szövetség vezetését és személye hitelesítette a politika előtt a Polgárőrség küldetését.

Dr. Túrós András
az OPSZ elnöke

A Polgárőrség 25 éves évfordulójára elkészítettük a mozgalom munkáját és legnagyobb eredményeit bemutató tablósorozatot, amit ide kattintva ön is megtekinthet.