Szent László, a Polgárőrség védőszentje!

2017. május 26. 17:07
 Szent László, a Polgárőrség védőszentje!
Szent László trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából Emlékévet hirdetett a magyar kormány, amelyhez az egyházmegyék is csatlakoztak. Mint ismert, a Polgárőrségről szóló törvény 2011. május 16.-án elfogadott módosítása óta Szent László a Polgárőrség védőszentje. Ezt erősítette meg határozatában az Országos Polgárőr Szövetség 2017. április 8.-ai küldöttgyűlése is.

Szent László magyar király 1046-ban született. Géza halála után VII. Gergely pápa javaslatára 1077-ben koronázták Magyarország királyává, bár László nem vágyott a trónra, s csak hosszas rábeszélésre fogadta el a koronát. László volt az első király, aki hódító külpolitikát folytatott, ám regnálása alatt nem csak hadvezéri érdemeket szerzett. Három törvénykönyvet is megalkotott, amelyek egyrészt a keresztény vallás helyzetének megszilárdítására, másrészt a tulajdon védelmére törekedtek. Szent László legendásan szigorú törvényeiben a magántulajdon tisztelete rendkívül fontossá vált. A tulajdon elleni bűncselekmények nagyobb súllyal estek latba, mint mondjuk a nemi erőszak, vagy akár a gyilkosság. László királyt 1095-ben bekövetkezett halála után 1192-ben avatták szentté.
A rend, a biztonság ma ugyanúgy érték, mint volt I. László uralkodása alatt. Miután a Polgárőrség is a rendért, a közbiztonságért, a bűnesetek megelőzése érdekében végzi önként vállalt tevékenységét, így Szent László hagyományai folytatóinak vallhatjuk magunkat. Az országban elsőként a Somogy megyei Mesztegnyőn avattak olyan Szent László szobrot, ahol már a polgárőrök védőszentjeként említették. A szobrot minden év júniusában  ünnepi külsőségek között koszorúzzák meg a polgárőrök is.
Az OPSZ Küldöttgyűlése határozatban erősítette meg: a polgárőrök fogadalommal vállalt önkéntes szolgálatuk során érvényesítik Szent László király vezetői és általános emberi erélyeit, védőszentként tisztelik és ápolják hagyományait, amelyek példaként is szolgálnak Magyarország közbiztonságának és közrendjének fenntartásában, valamint az ország határainak őrizetében való közreműködéshez.
A küldöttgyűlés javasolta, hogy az Országos Polgárőr Nap és a területi illetve helyi ünnepi rendezvények programjaival csatlakozzon a Polgárőrség a „Szent László Emlékév” alkalmából meghirdetett megemlékező és hagyományőrző eseménysorozathoz. A küldöttek ugyanakkor felhatalmazták az OPSZ elnökét, hogy kezdeményezze a belügyminiszternél a BM rendelet módosítását, miszerint rendszeresítsen a közrend és a közbiztonság fenntartásának önkéntes támogatásáért a polgárőrök részére „Szent László Emlékérem” elismerést.