A közbiztonság közös érdek (+ fotók)

2018. november 10. 18:52
A közbiztonság közös érdek (+ fotók)
Ezzel a jelmondattal vette kezdetét a Polgárőr Polgármesterek Országos Fóruma Abasáron, amelyet az Országos Polgárőr Szövetség és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közösen szervezett meg.

 November 9-én az Abasári általános iskola zsúfolásig megtelt tornaterme adott otthont a Polgárőr Polgármesterek Országos Fórumának, ahol helyieknek egy nagyszerűen megszervezett és véleményekben egységes, konstruktív rendezvényt sikerült összehozniuk.
A fórumra érkezett meghívottakat dr. Lénártné Benei Ildikó, Abasár polgármestere, a helyi polgárőr egyesület tagja köszöntötte. A rendezvényt megtisztelte dr. Balogh János r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány, Czinege László r. dandártábornok, Heves megye rendőrfőkapitánya, dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Schmidt Jenő a TÖOSZ elnöke, Kerekes Miklós a TÖOSZ társelnöke, valamint Völgyi Ferenc, a Heves Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, aki szintén köszöntötte a megjelent vendégeket.
A Heves megyei elnök beszédében egy érdekességre is felhívta a jelenlévők figyelmét, hiszen pont Abasár volt az a település, ahol a polgárőrség aláírta azt az együttműködési megállapodást, amely lefekteti a TÖOSZ-szal közös stratégia alapjait. A
bevezetőket követően dr. Balogh János r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány vette át a szót, aki köszönetét fejezte ki a polgárőrség tagjai felé azért, hogy egész éven át önkéntesen részt vesznek a bűnmegelőzési tevékenységben.
További képek itt, ileltve a Fotóalbumban– Ma, Magyarország közbiztonságáról három dolgot lehet elmondani – kezdte bevezetőjében az országos rendőrfőkapitány. – Az első, hogy az előző évhez képest felére csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. A második, hogy az országban kiegyensúlyozott közbiztonsági helyzetről beszélünk. Ezt egyrészt a céltudatos rendőri fellépés, másrészt a polgárőrség munkájának az eredménye. Végül el kell mondanom, hogy a közbiztonság megteremtésében közreműködők között egy szoros, innovatív együttműködés van – mondta az országos főkapitány, aki kitért a jelenlegi bűnügyi mutatókra is. Ennek keretében elmondta, jelenleg 70 százalékos a felderítési mutató. A közterületi bűncselekmények száma is igazodik a fentebb említett trendhez, azaz markáns csökkenés tapasztalható.
- A Magyar Rendőrség az elmúlt években az OPSZ-t, a közös együttműködés keretében jelentős támogatással segítette, ami nem csak anyagi, hanem eszköztámogatást is jelent. A rendőrség továbbra is stratégiai partnerként tekint a polgárőrségre, ami erős bástyáját jelenti a bűnmegelőzésnek, a közbiztonságnak. Külön öröm, hogy egyre több polgárőr egyesület alakul, amelyek tovább erősíthetik a már vázolt pozitív változásokat – zárta szavait dr. Balogh János. Ezt követően elismerések átadásra került sor, amely során tárgyjutalomban részesültek Szalai Zoltán és Pathó Ottó polgárőrök, akik egy jelentős autórongálási ügyben tetten érték az elkövetőt, és visszatartották a rendőrség kiérkezéséig.
További képek itt, illetve a FotóalbumbanAz ünnepélyes pillanatok után Kerekes Miklós, a TÖOSZ társelnöke vette át a szót, aki megjegyezte, a fórumot még az égiek is pártfogásukba vették, hiszen Heves megyében mindenfelé felhős volt az ég, de Abasárra érve felragyogott a nap.
- Én úgy érzem, hogy kihúzhatjuk magunkat, hiszen az előttem szóló országos rendőrfőkapitány is elmondta, a közbiztonság területén elért drasztikus javulás a polgárőrségnek, önöknek is köszönhető – mondta el nyitó gondolatában Kerekes Miklós. – A TÖOSZ az idén tavasszal írta alá az együttműködési megállapodást az OPSZ-szel, amely megítélésem szerint mindkét fél számára hasznos és eredményes közös munkát ígér. Fontos feladat, hogy minden településen legyen polgárőrség, ezek megalakulását a helyi önkormányzatok is szorgalmazzák, lehetőségeikhez mérten támogatják is. Megoldásokban kell gondolkodni, hiszen ennek mentén tud sikeres lenni a közös munka. Ezért is kérem, hogy ha szükség van egy egyesület megalakulásánál, vagy működésénél segítségre, akkor jelezzék azt az illetékes önkormányzat felé, és megpróbálunk segíteni, megpróbáljuk orvosolni a problémát – mondta a társelnök, aki kiemelte, közös érdek a hatékonyan működő polgárőr egyesület, hiszen mindig a saját lakóhelyükért, önmagukért tesznek.
További képek itt, illetv a Fotóalbumban– Az én feladatom az, hogy ismertessem a polgárőrség feladatait, törekvéseit – vette át a szót dr. Túrós András, az OPSZ elnöke. – Egy kis visszatekintéssel kezdeném, hiszen ha megnézzük, hogy milyen eredményeket értünk el a megalakulásunk óta – utalok itt az országos főkapitány úr által elénk tárt bűnügyi mutatókra – vagy arra a tényre, hogy jópár évvel ezelőtt még csak alig néhány százezer forint volt a költségvetése az OPSZ-nek, amely mára meghaladja az egymilliárd forintot, akkor el kell mondanom, hogy hatalmas fejlődésen ment át a polgárőrség, látható a gyökeres változás. Mindenki által közismert, hogy a polgárőr egyesületek a rendőrség és az önkormányzatok együttműködése nélkül nem tudnak hatékonyan, eredményesen működni. A TÖOSZ-szal való együttműködés előremozdította ezeket a törekvéseket – mondta az OPSZ elnöke.
Fontos gondolatként emelte ki dr. Túrós András, hogy a polgárőrség megkerülhetetlen, ha a bűnmegelőzésről van szó. A polgárőrség egy olyan különleges civil szervezet, amely nemzeti értéket képvisel, a haza védelmének társadalmi alappillére.
- Napjainkban nagyon jó állapotban van a polgárőrség Magyarországon. A polgárőrségek működnek, eredményesek. A szolgálati órák száma 9 millió körül mozog. Rendszerszintű problémákkal nem küzd a polgárőrség, egységes szervezetről van szó. Azonban szót kell emelni azokról a kevesekről, akik belülről próbálják bomlasztani a szervezetet. Erre egy mondással had éljek: „Nem okos ember az, aki annak a fának az ágait nyesegeti, amelynek árnyéka alá húzódik.” Az eredményeink azonban azt igazolják, hogy az, amit csinálunk jól és eredményesen csináljuk. Élvezzük a kormány támogatását, mind erkölcsi, mind anyagi szempontból. A polgárőrség pedig számos területen nyújt segítséget, elsősorban a bűnmegelőzés területén, de a határvédelemből is kivette a részét, illetve egyre több karitatív tevékenységet is folytatunk – magyarázta az elnök.
62418 polgárőr van jelenleg Magyarországon, a taglétszám fejlődése lassul. Az elnök úgy fogalmazott, attól a céltól, hogy minden településen legyen polgárőrség. Jelenleg 1821 településen van egyesület, azonban ma 3177 település van. Ez jelentős munkát kíván, azonban vannak pozitív példák, ahol az egyes megyékben 80-90 százalékos a polgárőr települések aránya.
A programnap zárásaként Csaplár Zoltán, az OPSZ önkormányzati elnökhelyettese foglalta össze a szakmai fórum mondanivalóját. Kiemelte, minden esetben az együttműködésre kell törekedni az önkormányzatok és a polgárőr egyesületek, polgárőr szervezetek között. Ezáltal a települések közbiztonsága, a lakosság szubjektív közbiztonságérzete tovább fokozható. A szakmai fórum pedig lehetőséget ad mindig a problémák, tapasztalatok megbeszélésére, a közös gondolkodásra, valamint a leghatékonyabb megoldások megtalálásában.

(Erdős Csaba)

További képek itt, illetve a Fotóalbumban
További képek itt, illetve a Fotóalbumban