Fejlesztették a belső ellenőrzést (+ fotók)

2016. február 21. 10:42
Fejlesztették a belső ellenőrzést (+ fotók)

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége soros ülését tartotta február 19-én a Készenléti Rendőrség nagy tanácstermében. A grénium ülésének különlegességét az adta, hogy azon jelen volt és felszólalt Tasnádi László, a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára is.

Nem véletlenül jött el a belügyi államtitkár erre az elnökségi ülésre, hiszen az ismert Vas megyei esemény után – amely jelentős árnyékot vetett a Polgárőrség egészére – az OPSZ vezetése mondhatni azonnal „váltott”, s mint kiderült, nem csak pénzügyi számviteli átfogó ellenőrzést rendeltek el minden megyénél és a fővárosi szövetségnél, hanem fejlesztették a belső ellenőrzés rendszerét is. Erről dr. Fekecs Dénes, az OPSZ pénzügyi-gazdasági elnökhelyettese tájékoztatta a testület tagjait és a meghívottakat – akik között tanácskozási joggal már ott volt Bedi Ákos, a Vas MPSZ újonnan megválasztott elnöke is.
Az elnökhelyettes egyebek mellett arról szólt: a polgárőr társadalom kivívott tekintélyének megőrzése érdekében fejlesztették a belső ellenőrzés rendszerét. A korábbi belső ellenőr mellé még két „profi” szakember érkezett, s a három vezető alkotta csoportokat 3-3 társadalmi, polgárőr belső ellenőr alkotja. Közöttük „osztották el” a megyéket és a fővárost, így az elképzelések szerint évente két alkalommal teljes körűen ellenőrizhetik a megyéket – és persze a fővárost – illetve segítő szándékkal „betekinthetnek” több egyesület pénzügyi, gazdasági elszámolásába is. Ezt követően mutatta be a belső ellenőrök csoportvezetőjét, dr. Ackermann Jánost, dr. Kiss Imrét és a korábbi belső ellenőrt, Spiesz Juditot. Elmondta azt is: a kilenc polgárőr belső ellenőrt pályázat alapján az OPSZ Gazdasági, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökével, dr. Korondán Katalinnal választották ki. Szót kapott röviden dr. Ackermann János, a belső ellenőrök vezetője is, aki elmondta: a Polgárőrség az elmúlt 25 év alatt jelentős társadalmi megbecsülést szerzett. Ezt a jövőben úgy lehet megtartani, ha minden törvénynek, belső szabályozásnak megfelel a Polgárőrség gazdálkodása.
Tasnádi László: A Polgárőrség minőségi szintet ért el
Akik itt ülnek, s akik a mindennapokban végzik önként vállalt tevékenységüket, azoknak köszönhető, hogy ez a szervezet magas minőségi szintet ért el – kezdte felszólalását Tasnádi László államtitkár. Aki a továbbiakban arról szólt: Magyarországon nehezen képzelhető el ma a közbiztonság az önkéntes bűnmegelőzők nélkül! Öröm számomra az is, hogy belső indíttatásból döntött úgy az OPSZ vezetése, hogy belső ellenőrzési rendszert hoz létre. Magyarország Kormánya és Belügyminisztériuma jelentős támogatásban részesíti a polgárőröket, ezért is szükség van erre. No meg, mert a politika élesen figyel arra, hogyan sáfárkodik a Polgárőrség a neki juttatott javakkal. Elárulom azt is: dr. Pintér Sándor belügyminiszter jött volna a mai értekezletükre, ám Ártándra kellett utaznia, hogy migráns ügyekben Románia belügyminiszterével tárgyaljon. Változik ugyanis a migráns útirány, s mindezt azért mondom el, mert a déli és nyugati határvidéken is a polgárőrök adtak jelentős segítséget a határőrizeti szerveknek és a honvédségnek, s erre kérem Önöket a jövőben is. Most ugyanis a keleti végeken várható újabb „hullám”, ahol elkél majd az önkéntesek munkája. Erre – a vészharangok nagyobb kongatása nélkül – komolyan kell készülnünk. Azt kérem, ugyanolyan elánnal vegyetek majd részt ezen a területen is a munkában, mint a korábbi időszakban.

A január elején Vas megyében történtek miatt „lázas” állapotba kerültünk, erre jött mintegy „lázcsillapítóként” a belső ellenőrzési rendszer fejlesztése – mondta válaszul dr. Túrós András, az OPSZ elnöke. – A Polgárőrségnek ezt a szégyenfoltot le kell ráznia, a súlyos jogsértőket ki kell vetnie magából a szervezetnek. Megtettük a szükséges büntető feljelentést, egyben átfogó vizsgálatokat végeztünk a többi megyénél és a fővárosi szövetségnél. Kirívó eseteket sehol nem találtak, ám formai, alaki hibák jócskán akadtak. Ezeknek a hibáknak a kijavításáról március 15.-éig kértem jelzést.
A Polgárőrség döntő többsége tisztességesen végzi munkáját. Hogy ez így is maradjon, új időszámítás kezdődik a belső ellenőrzésben. Ami pedig a migrációs tevékenységben nyújtott segítségünket illeti – fűzte tovább gondolatait az elnök – a Rendőrség vezetése is kérte: segítsünk a déli határszakaszon kiépített határzár ellenőrzésében, s fel kell készülni a román határszakaszon is a segítségre. Ennek megfelelően tesszük majd dolgunkat, s bizton számíthatnak ránk a rendészeti szervek és a honvédség a határ mentén is.

Elnökségi ülésenAz elnökség a tájékoztatást tudomásul vette, majd egyhangúan megválasztották a társadalmi belső ellenőröket.

A belügyi államtitkár távozása után az OPSZ szabályzatainak módosítása került terítékre. Elsőként a Kitüntetési és jutalmazási Szabályzatot fogadták el kisebb módosítással, majd a Belső ellenőrzési Szabályzat került az elnökség elé. Profi munkaként aposztrofálták a hozzászólók az előterjesztést, amelyet jobbító szándékú vita után – amelynek végén az OPSZ elnöke egyebek mellett azt mondta: legyünk büszkék e magas szintű szabályzatra – ugyancsak egyhangúan fogadtak el az elnökség tagjai. Hasonló szavazattal lép hatályba április 1.-étől az OPSZ Szolgálati Szabályzata is, ugyanakkor elnapolták a Szervezeti és Működési Szabályzat megtárgyalását, hiszen a közeli jövőben tartandó közgyűlésnek az Alapszabályban olyan módosításokat is meg kell tennie, amely kihat az SZMSZ-re is.

Ikladi Endre, az OPSZ gépjármű felderítő tagozatának vezetője a Polgárőrök részvétele a körözési tevékenységben címmel terjesztette az elnökség elé jövőbeni elképzeléseiket, kiemelve: a Rendőrség rendszeresen kéri a polgárőr egyesületeknél lévő rendszámfelismerő rendszerek részvételét akcióik során. A közös ellenőrzések nagyon hatékonyak, az egyenruhások örömmel veszik az önkéntes bűnmegelőzők ilyen segítségét, hiszen szinte „házhoz jön” az intézkedés. Dr. Túrós András is úgy fogalmazott: a Polgárőrség szakmaiságát is emeli, ha segíthetünk e témakörben stratégiai partnereinknek. Az elnök annak a véleményének adott hangot: a jövőben a gépjármű felderítés mellett a tárgykörözésben és az eltűnt személyek felkutatásában működjenek közre az önkéntes bűnmegelőzők.

Miután február 26-án hirdetik meg a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programot egy országos tanácskozás keretében, erről most csak érintőlegesen cseréltek eszmét. Pausz Ferenc, az OPSZ közlekedési alelnöke terjesztette be ezt követően javaslatát a Polgárőrség baleset-megelőzési programjára, amelyet egyhangúan fogadott el az elnökség. Végül – ismét csak egyhangúan – négy új egyesületet vettek fel az OPSZ tagjai sorába.

Fülöp Gábor és dr. Túrós András adja át a pályázaton meghirdetett notebookot az egyik nyertesnekÚjabb vendég érkezett: Fülöp Gábor, a Magyar Telekom Zrt. értékesítési igazgatója. A távközlési cég 9 millió forintos támogatást nyújtott az OPSZ-nek, ebből a pénzből 60 laptopot vásároltak. Erre 185 polgárőr egyesület pályázott, közülük választották ki azokat, akik az elnökségi ülés végén átvehették informatikai eszközüket. Hatot – három budapesti és három Pest megyei egyesületnek – ünnepélyesen adott át Fülöp Gábor dr. Túrós Andrással.
Örülök annak, hogy a Magyar Telekom ily módon is segíthet a Polgárőrségnek az informatika fejlesztésében. Mint fővárosi lakos, magam is tapasztalon a polgárőrök áldozatos munkáját azért, hogy jobb legyen a közrend, a közbiztonság – mondotta az átadást követően Fülöp Gábor, akinek szavaira az OPSZ elnöke úgy válaszolt: „Isten tartsa meg jó szokásukat, legyen folytatása ennek a felajánlásnak! Köszönjük a modernizáció lehetőségét, nagyszerűen fogja ez is a közbiztonságot szolgálni!”

(Szöveg: T. Z. Fotó: Sebestyén Jenő)

További képek a Fotóalbumban
További képek a Fotóalbumban