Gondtalanul induljon az iskola

2020. szeptember 01. 16:02
Gondtalanul induljon az iskola
A tanévkezdés mindig kiemelt figyelmet kap az Országos Polgárőr Szövetség részéről, hiszen a polgárőrök is aktívan részt vesznek az iskolába induló gyermekek testi épségének és vagyonbiztonságának megóvásában.   


Szeptember elsején ismét megnyílnak az iskolák kapui a diákok előtt, akik az előző kurta tanév után ismét találkozhatnak barátaikkal. A lelkes iskolakezdés hordozhat olykor figyelmetlenségeket, éppen ezért szükséges, hogy vigyázó szemek kísérjék a fiatalok lépéseit az otthontól az iskoláig, segítsék őket a biztonságos közlekedésben, illetve felkészítsék a gyerekeket a vagyontárgyaik biztosításában.

A Polgárőrség, a polgárőrök elkötelezetten végzik a fiatalok védelmében vállalt önkéntes munkájukat, hiszen minden reggel biztosítják az iskoláknál a biztonságos áthaladást az úttesten, ahol szükséges útbaigazítással támogatják az iskolába történő eljutást.

A tanév indításával együtt a szolgálatszervezés során arra is figyelmet fordítanak az egyesületek, hogy a járőrútvonalak minden alkalommal érintsék az iskolák, óvodák környékét. Ez azért is elengedhetetlen, mert ilyenkor személyes jelenlétükkel is fokozzák az iskolák mellett a közbiztonság megerősítését, valamint képesek észrevenni a csellengő fiatalokat. Természetesen a gyanús személyekre is kiemelt figyelemmel vannak, így szükség esetén képesek jelzéssel élni a társhatóságok felé – rendőrség, közterület felügyelet – valamint az iskolával együttműködve az iskolaőrt is képesek értesíteni az észlelt problémáról.

A polgárőrség kéri a szülőket, hogy lehetőségeikhez mérten ismertessék a gyermekükkel az alapvető közlekedési rendszabályokat, valamint azokat az alapvető metódusokat, amelyekkel a gyerekek megelőzhetik, hogy lopás áldozatává váljanak.

Az OPSZ az alábbi ajánlásokkal él a szülők felé:
  • Soha ne menjenek a gyerekek nagy mennyiségű készpénzzel az iskolába! Amennyiben ez elkerülhetetlen – például befizetések miatt – akkor hívják fel a gyermek figyelmét, hogy az iskolába érve azonnal fizesse be a pénzt!
  • Ha nagy összegű készpénzt visznek a gyerekek magukkal arról ne beszéljenek másoknak!
  • Ha azt tapasztalják, hogy a náluk lévő pénz eltűnt, azonnal értesítsék a pedagógusokat és a szülőket!
  • A gyerekek soha ne a táskájuk külső rekeszében tárolják a pénzüket, értéktárgyaikat, mobiltelefonjukat, hanem, a belső, zárható részeken helyezzék el azokat.
  • A mobiltelefonjaikat mindig tudják biztonságban, lehetőleg elzárva, megelőzve annak elvesztését!
  • A szülők hívják fel a gyermek figyelmét, hogy ne álljanak szóba idegenekkel az iskolába menet. Szünetben ne hagyják el az iskola területét!

A gyerekeket már nem csak az iskolában, hanem a kiber térben is érheti inzultus. Ma már szinte természetes, hogy az osztályközösségek, a gyerekek a közösségi oldalakon is tartják egymással a kapcsolatot. A polgárőrség kéri a szülőket, hogy kiemelt figyelemmel legyenek a gyermekek közösségi oldalakon folytatott tevékenységeire, hiszen ott is érheti őket negatív hatás.

Az OPSZ ajánlásai a következők az internetbiztonság kapcsán:

  • A szülők mindig felügyeljék, ellenőrizzék a gyermekük közösségi oldalon folytatott tevékenységét – beszélgetések, megosztások!
  • Figyeljenek arra, kikkel tart kapcsolatot az interneten a gyermekük!
  • A gyerekek gyakran nem tudják felmérni, hogy mit szabad és mit nem szabad megtenniük az interneten. Soha ne engedjék, hogy a gyerekek vitája a világhálón elharapózzon, illetve az az iskolában folytatódjon!
  • Baj esetén azonnal forduljanak a rendőrséghez, illetve éljenek jelzéssel az iskolai pedagógus felé!

A Polgárőrség a gyermekekkel való kapcsolattartás fontosságát hangsúlyozza, illetve kéri a szülőket, hogy mindig kérdezzék meg a gyermeküket a nap történéseiről, jelezzék számukra azt is, hogy mindig kérhetnek segítséget az iskolánál lévő polgárőröktől is! Emellett hangsúlyozzák, hogy minden problémát, bajt azonnal mondjanak el otthon, illetve iskolában a pedagógusoknak!

Ha ezeket az egyszerű tanácsokat betartják, akkor valóban gondtalan lehet az iskolakezdés!


Ajánljuk figyelmükbe a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Vas Megyei Polgárőr Szövetségek Kommunikációs Csoportjai közös figyelemfelkeltő videóját.