Koordinációs fórum Mórahalmon (+fotók)

2016. március 23. 14:02
Koordinációs fórum Mórahalmon (+fotók)
Budapestről jövet az járt a fejemben, hogy az ismert tények miatt – az Európai Unió és Törökország közötti megállapodásra gondolok – érdemes-e megtartani e fórumot. Hallgatva az előadókat és a hozzászólókat, revidiálni kellett nézetem: igenis szükséges és jó volt megrendezni ezt a tanácskozást!

Ezekkel a gondolatokkal vezette be záró felszólalását dr. Túrós András, az OPSZ elnöke azon a fórumon, amelyet a határ menti polgárőr egyesületek vezetőinek rendeztek Mórahalmon, a Polgármesteri Iroda dísztermében március 21-én. Ahol a megjelenteket házigazdaként Nógrádi Zoltán polgármester köszöntötte, kiemelve: a civil szervezetek elkötelezett híveként köszönöm az OPSZ vezetésének azt a támogatást, a vendég polgárőr szolgálatot és az adományokat, amik a legjobbkor érkeztek a határ mentén erőn felül teljesítő önkéntes bűnmegelőzőink számára.
Egyeztető fórum MórahalmonA migrációs „vonulás” kezdeteiről – amikor még a koszovóiak érkeztek határainkra –, majd a fő vonulatról, a Törökországból induló emberáradat kezeléséről, a határ menti kerítésépítésről, s annak hatásairól, a migrációs útvonalak megváltozásairól Buczkó Andor r. alezredes, a Csongrád MRFK határrendészeti osztályvezetője tartott vetített képekkel bőségesen tarkított előadást. Képet kaphattunk azokról a nehézségekről, amelyekkel a Csongrád megyei határrendészeti állománynak, az ide vezényelt rendőri és katonai erőknek, s nem utolsó sorban a polgárőröknek meg kellett küzdeni. S mert a határzár felépítése ellenére még sokan próbálkoznak a kerítés alatt, vagy azt átvágva illegálisan – immáron bűncselekményt elkövetve – bejutni hazánk területére, hogy tovább vándorolhassanak nyugatra, nem lankadhat a figyelem, mondhatni nincs idő megpihenni. Nem véletlenül hívta fel a jelenlévők figyelmét arra: ebben az időszakban elsődleges a bűnmegelőzés, a folyamatos kapcsolattartás a lakossággal, hiszen jelzéseik alapján számtalan illegális bevándorló került rendőrkézre, nem is beszélve az embercsempészekről.
Nemzetközi kitekintéssel is szolgált az illegális migráció helyzetéről dr. Balázs László r. ezredes, az ORFK mb. határrendészeti főosztályának vezetője, aki kiemelte: miután a macedon határt nem lehet hermetikusan lezárni, továbbra is számítani kell – akár új útvonalakon is – a migránsok érkezésére. Egyre nő az embercsempészek száma, felértékelődött a hamis közokiratok készítése. Nagyon komolyan kell venni, hogy megjelentek illegális határátlépők a román és az ukrán határon is, mintegy „tesztelve” a zöldhatárok őrzését. Ugyanakkor nem kevesen próbálnak átjutni különböző módokon a kerítésrendszeren is. A Rendőrség és a határrendészeti szervek mindent megtesznek elfogásuk érdekében, ám „egyedül nem megy”! A honvédség és a vezényelt erők mellett a polgárőrök segítsége igen hatékony, hely- és emberismeretük elengedhetetlen. Miután a határ menti településeken élnek maguk is, így állandó a kapcsolatuk az itt élőkkel, akik jelzéseikkel, tanácsaikkal sokat segíthetnek ebben az éjt nappallá tevő munkában. Szeretném itt átadni Papp Károly r. altábornagy, országos főkapitány köszönetét és elismerését az Önök által képviselt polgárőröknek áldozatos tevékenységükért. Különösen azért is, mert a közterületekről kieső rendőri erők pótlásában is a polgárőröknek jutott a fő szerep.

Polgárőr vezető szól a mórahalmi koordinációs fórumonA hozzászólások során polgármesterek és polgárőr vezetők osztották meg gondolataikat és élményeiket a téma kapcsán. Hallhattunk itt a rendőrökkel közös szolgálatok hatékonyságáról éppúgy, mint a migráns vonulás károkozásairól, a bizalomépítés fontosságáról, s persze arról is: nem kevés azon önkéntes bűnmegelőzők száma itt a határ mentén, akik 400-450 óra szolgálatot teljesítettek! Többen hangsúlyozták az önkormányzattal való együttműködés fontosságát, s azt is: fel kell készülni a jövőben várható eseményekre! Szó esett a lovas polgárőrök hatékony segítségéről, hiszen a Készenléti Rendőrség lovasaival közösen a járművekkel szinte megközelíthetetlen helyekre is eljutottak, s jelenlétük is demonstrálta a határ őrizetét.

Dr. Túrós András:  szükséges és jó volt megrendezni ezt a tanácskozástA bevezetőben már említett gondolatot folytatva a fórum zárásaként dr. Túrós András azt is megjegyezte: úgy látom, gyökeresen megváltozott a polgárőr vezetők hangulata az egy évvel ezelőttihez képest. A Rendőrség a honvédséggel közösen kitűnően oldja meg határőrizeti feladatait. Ebben jelentős segítségükre vannak az itt működő polgárőr egyesületek, amelyek mintegy végvárak lettek! A hatalmas migrációs nyomást sikerült megfelelően kezelni az érintetteknek, megvédték az országot a hatalmas migrációs nyomás ellenére is. Üzenet értéke volt a vendég polgárőr szolgálatoknak, amelyek kissé enyhítették a határ menti egyesületekre terhelődött nyomást. Az OPSZ menet közben is igyekezett – lehetőségeihez mérten – anyagi, technikai és erkölcsi segítséget nyújtani, s ezt a jövőben is megtesszük. Mert ismét helyzet lesz, bár reméljük, nem olyan, mint amilyet megéltünk. Legyünk készen az újabb feladatok kezelésére, hiszen ez hazafias feladatunk is!

T. Z.
Fotó: Magyari Béla

További képek a Fotóalbumban
További képek a Fotóalbumban