Polgárőr Akadémia IX. (+ fotók)

2016. szeptember 03. 16:27
Polgárőr Akadémia IX. (+ fotók)
A terveknek megfelelően augusztus végén immáron kilencedik alkalommal rendezték meg a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában, Pilisszentkereszten az Országos Polgárőr Szövetség legmagasabb szintű képzését, a Polgárőr Akadémiát. Bár ezúttal voltak a legkevesebben – szám szerint 22-en – a hallgatók, mind ők, mind az oktatók elégedetten szóltak az öt napos „munkáról”. Tehették ezt azért is, mert valamennyi polgárőr sikerrel töltötte ki a tesztlapot a szemeszter végén.

Mondhatni, a megszokott „menetrend” szerint zajlott a képzés, azaz az augusztus 29-ei megnyitót követően Zámbó Péter a Polgárőrségről tartott részletekbe menő előadást, majd dr. Tihanyi Miklós a büntetőjog rejtelmeibe vezette be a hallgatókat, miután a Rendőrség és annak szervei ismertetését befejezte. A kedd is szokásos volt, Prof. Dr. Sárközy Tamás az egyesületek jogállásáról, míg Baracskainé dr. Boór Judit az egyesületek gazdálkodásáról tartott interaktív előadást, amelyen válaszoltak a bőségesen hozzájuk intézett kérdésekre is. Végül Lőrincz Kornél az Ifjú Polgárőrökkel kapcsolatos tennivalókról adott tájékoztatást a jelenvoltaknak.
Megszokottan a legelismertebb, az összekovácsolódást messzemenően segítő program, a Bűnmegelőzési kommunikációs tréning következett szerdán Oláh László és dr. Molnár Katalin szakavatott „kalauzolása” mellett. Csütörtökön a Polgárőr Akadémia igazgatója, dr. Christián László tanszékvezető egyetemi tanár érkezett, hogy a Rendészet, az önkormányzati és közösségi rendészet, a magánbiztonság témakörébe vezesse be hallgatóságát, s e kérdésekről konzultáljon is a résztvevőkkel. Végül pénteken dr. Kovács Sándor a rendészeti feladatokat ellátókról tartott előadást, amelyet konzultációval „fűszerezett”, végül dr. Tihanyi Miklóssal tekintették át a hallgatók az addig tanultakat. Végül dr. Major Róbert érkezett, hóna alatt a tesztlapokkal, s ezek kitöltése és értékelése után az épület aulájában, bensőséges ünnepség keretében vették át a Tanúsítványokat a hallgatók.
Az ünnepségen Csóra György, az OPSZ oktatási és általános elnökhelyettese köszöntő szavai után dr. Túrós András, az OPSZ elnöke szólt a végzett hallgatókhoz.

Dr. Túrós András: Meg kell, hogy feleljünk azoknak a követelményeknek, amelyek előttünk állnak- Nagy öröm számomra, hogy veletek együtt immáron 250 önkéntes bűnmegelőző végezte el a Polgárőrség e legmagasabb szintű képzését. Ez azért is jelentős, mert a polgárőri képzés csúcsáról beszélünk, amelyet annak érdekében alakítottunk ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karával, hogy a legkorszerűbb ismeretekkel vértezzük fel a polgárőr vezetőket. A világ napról napra változik, s ehhez kell tudni alkalmazkodnunk. Meg kell, hogy feleljünk azoknak a követelményeknek, amelyek előttünk állnak – fejtegette az OPSZ elnöke, aki a továbbiakban arról szólt: - Új helyzetet hozott a migráció, az ehhez kapcsolható, Európa számos országában megjelent terrorizmus. Ugyanakkor állandóan változnak a bűnözők módszerei, ezzel összefüggésben a rendészeti szervek struktúrái, feladatrendszerei. Ezekre a változásokra is felkészít a Polgárőr Akadémia, éppen ezért azt kérem: vigyétek magatokkal ezeket az ismereteket, hasznosítsátok a környezetetekben, terjesszétek az akadémia jó hírét. Azt szeretném ugyanis, ha mind a kétezer polgárőr egyesületi vezető, s rajtuk kívül sok-sok érdeklődő önkéntes bűnmegelőző venne részt ebben a képzésben. Ily módon is javulhatna a Polgárőrség szellemi kapacitása. Gratulálok a most végzetteknek, s azt kívánom: hasznosítsátok a mindennapokban az itt hallottakat – fejezte be gondolatait dr. Túrós András.

Dr. habil Boda József: Önök, polgárőrök képezik az ország tartalékát, a hátországotKöszöntötte a hallgatókat dr. habil Boda József rendőr vezérőrnagy, a NKE Rendészettudományi Karának dékánja is, az egyetem rektora, a tanszék tanári állománya és a maga nevében. – Számunkra is rendkívül fontos ez a képzés – emelte ki –, hiszen önként vállalt tevékenységük egyik fontos eleme, hogy milyen ismeretekkel rendelkeznek a polgárőr vezetők. Szükségük van, lesz az itt szerzett ismeretekre, gondoljunk csak a világméretű népvándorlásra, a migrációra, vagy korunk új bűnözési formájára, a cyber-bűnözésre. Önök, polgárőrök képezik az ország „tartalékát”, a hátországot. S hogy remekül teszik a dolgukat, arra bizonyíték: a rendőri erők jelentős részének határra vezénylése ellenére sincs közbiztonsági válság az ország egyetlen területén sem. Gratulálok ezekhez az eredményekhez, s nem különben a most végzetteknek sikeres vizsgájukhoz!

A Tanúsítványok átadása után rendhagyó módon ezúttal az előadókat kérdeztük arról, milyen benyomásokat szereztek hallgatóságukról?
Dr. Kovács Sándor rendőr ezredes, címzetes főiskolai docens: - Kiemelkedően jó csapat jött össze ezen a kurzuson, akik a gyakorlati polgárőr tevékenységet és az elméleti tapasztalatokat remekül tudták ötvözni. Mint megtudtam, volt közöttük megyei tisztségviselő, egyesületi elnök, járási koordinátor éppúgy, mint egyszerű önkéntes bűnmegelőző. Valamennyien érdeklődőek voltak a téma iránt, amelyben nagy hangsúlyt kapott a Rendőrséggel, az önkormányzatokkal való kapcsolattartás fontossága. Előadásomban arra is felhívtam a figyelmet: vonják be a rendészeti feladatokat ellátókat – mint a közterület-felügyelőket – bűnmegelőzési tevékenységükbe. Értő fülekre találtak ezek a gondolatok.
Dr. Tihanyi Miklós rendőr őrnagy, tanársegéd: - Igen motivált társaság érkezett erre a szemeszterre. Tudom, családtól, munkahelytől öt napot kellett távol lenniük, de túltették magukat ezeken az érzéseken, s „ezerrel” azon voltak, hogy tovább képezzék magukat. Öröm volt velük „dolgozni”, fogadó készek voltak minden újdonságra. Igazán megtiszteltetés, hogy a Polgárőrség tevékenységének színvonal emelkedéséhez ily módon hozzájárulhatunk!
Dr. Major Róbert rendőr ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár: - Ahhoz képest, hogy fárasztó öt nap végén még vizsgázniuk is kellett a hallgatóknak, le a kalappal előttük! Bár ezúttal nem volt 90 százalék fölötti kiváló eredmény, mindenki megfelelt a követelményeknek. Mint hallottam, éjszakánként tanultak, mert nem volt klasszikus felkészülési idejük, hogy „vizsgakészek” legyenek. Minden elismerésem az övék!

Mindezekhez csak annyit: már megjelent a felhívás a „jubileumi”, tízedik kurzusra, amelyen ismét harmincan vehetnek majd részt az ország minden részéről…

Tóth Zoltán
Fotó: Sebestyén Jenő

További képek itt, illetve a Fotóalbumban
További képek itt, illetve a Fotóalbumban