Polgárőr Akadémia VI. (+ fotók)

2016. február 06. 19:01
Polgárőr Akadémia VI. (+ fotók)
Az Országos Polgárőr Szövetség oktatás-képzési programjának megfelelően február 1-jén ismét benépesült a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Pilisszentkereszten. Öt napon át itt tartották meg az egyre közkedveltebb Polgárőr Akadémia hatodik kurzusát. Amelyen betegség miatt egy önkéntes bűnmegelőző hiányzott, így 29-en vágtak neki az egy hetes szemeszternek.

Az ország minden részéből érkezett polgárőröket Csóra György, az OPSZ oktatási ügyekért is felelős általános elnökhelyettese köszöntötte, majd Prof. Dr. Besenyei Lajos, a Polgárőr Akadémia elnöke kívánt hasznos napokat a jelenlévőknek. Akik nem sokkal később már Oláh László és dr. Molnár Katalin jóvoltából bűnmegelőzési kommunikációs tréningen vehettek részt. Ez a „kiscsoportos” foglalkozás olyannyira összehozta a hallgatókat, hogy a vacsora után csaknem éjfélig vitatták meg, ki, mit, hogyan tesz szűkebb pátriája bűnmegelőzése, a közrend, a közbiztonság védelme érdekében.
Dr. Christián LászlóA késői lefekvés ellenére is nagy érdeklődéssel hallgatták másnap Zámbó Péter, az OPSZ szakmai alelnökének előadását a Polgárőrségről, majd Prof. Dr. Sárközi Tamás egyetemi tanár elmélkedését az egyesületek jogállásáról. Mint ismert, módosult az elmúlt év nyarán a Polgárőrségről szóló Törvény, létrehozták az Ifjú Polgárőrök intézményét. Erről bővebben Lőrincz Kornél szólt. Szerdán Baracskainé dr. Boór Judit közgazdász avatta be a hallgatóságot az egyesületek gazdálkodásának rejtelmeibe, majd dr. Tihanyi Miklós egyetemi oktató előbb a Rendőrségről, majd a büntetőjogról beszélt mondhatni interaktívan, hiszen közben bárki kérdezhetett is az előadással kapcsolatban.
A csütörtöki napot a Rendészet kérdéskörének szánták a program összeállítói. Dr. Christián László, a Polgárőr Akadémia igazgatója, tanszékvezető egyetemi docens a Rendészetről általánosságban, majd az önkormányzati és közösségi rendészetről szólt közérthetően. Nem véletlenül itt is kérdések özöne zúdult az előadóra, miként a folytatásban dr. Kovács Sándor egyetemi oktatóra is, aki folytatva az előzőeket, a magánbiztonság és a rendészeti feladatokat ellátók körét vette górcső alá. Konzultációkra pénteken került sor előbb dr. Christián László, majd dr. Tihanyi Miklós igyekezett feleleveníteni a tanultakat a sikeres vizsga érdekében. Azután érkezett Major Róbert r. alezredes, tanszékvezető a tesztlapokkal, s következett a számonkérés.

Az ebéd elfogyasztása után a társalgóban került sor a Tanúsítványok átadására. Ezt megelőzően dr. Boda József r. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja szólt – személyes élményeinek megosztása után –, a végzett hallgatókhoz. – Öröm számomra, hogy az egyetem és tanszékünk hozzájárulhat a polgárőrök magas szintű oktatásához, hiszen közös érdeke a Rendőrségnek és stratégiai partnerének, a Polgárőrségnek, hogy Magyarországon jó közbiztonság legyen. Bízom benne, hogy az itt hallottakat hasznosan tudják majd kamatoztatni a mindennapokban. Együttműködésünk alapján szervezzük a további szemesztereket, hogy minél több, magasan képzett önkéntes bűnmegelőző legyen a Polgárőrségnél – hangsúlyozta a dékán.
Aki ezt követően bensőséges ünnepség keretében nyújtotta át dr. Túrós András, az OPSZ elnöke társaságában a sikeresen levizsgázottak Tanúsítványait.
Dr. Boda József r. vezérőrnagy és dr. Túrós AndrásAz OPSZ elnöke gratulált a végzetteknek, s megtapsoltatta az egyetem jelenlévő tanárait, akiknek köszönhetően ilyen magas szintű ismeretek birtokába jutottak a kurzus résztvevői. – Azzal a céllal hoztuk létre a Polgárőr Akadémiát, hogy az ország több, mint kétezer egyesületi vezetőjét, a járási koordinátorokat és a megyei szövetségek tisztségviselőit kiemelt szinten készítsük fel az aktuális közbiztonsági és bűnmegelőzési ismeretekből. Képzésünk ékkövévé lett az akadémia. Nem véletlenül szerződtünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel erre a képzésre, mert az a célunk, hogy minőségi Polgárőrség alakuljon ki! Ez az év a Polgárőrség 25 éves jubileuma jegyében telik. Nekünk önkéntes bűnmegelőzőknek kötelességünk vigyázni a negyedszázad alatt felhalmozott értékekre, a Polgárőrség tisztességére, becsületére, hogy ne legyenek olyan belső feszültségek, nem kívánatos események, amelyek beárnyékolják a polgárőrök áldozatos szakmai tevékenységét. Amikor ilyen fantasztikus megbecsülés mutatkozik a Kormány, a Rendőrség, a lakosság és a társadalom részéről, ezzel jól kell tudnunk sáfárkodni. Szívből gratulálok a most végzetteknek, sok sikert további munkátokban – fejezte be gondolatait dr. Túrós András.

A hallgatók soraiból három önkéntes bűnmegelőző véleményére voltunk kíváncsiak, milyen érzésekkel töltötték el ezt a hetet a Polgárőr Akadémián?
Horváth Norbert, az Ormándlaki Hegyi Polgárőr Egyesület elnöke:
Nagy megtiszteltetés, hogy Zala e kis településéről itt lehettem ezen a fantasztikus, magas szintű képzésen. Rendkívül hasznos ismeretekkel gazdagodtunk ez alatt a mintegy öt nap alatt. Csak később hallottuk, hogy a korábbi kurzusok tapasztalatai alapján került mindjárt „nyitányként” hétfőre a kommunikációs tréning. Állítom: így nyertünk két napot! Már az első órákban annyira megismertük egymást, olyan mértékben „összejött” a társaság, hogy ezután nem volt kérdéses a szakmai eszmecsere, a tapasztalatok kicserélése. Más-más az elvárás minden megyében, mások a szokások, s ezekből is lehet tanulni, épülni! És persze az, hogy ilyen magasan kvalifikált előadókkal vitathattuk meg a felmerülő kérdéseket – ez igencsak előreviszi bűnmegelőző mozgalmunkat. Biztos, hogy tovább javul majd ennek hatására munkánk minősége, már csak azért is, mert az itt hallottakat igyekszünk továbbadni szűkebb pátriánkban. Ennél hasznosabban aligha tölthettük volna e napokat!
Tóth Zoltánné, a Szeged-Tápé Polgárőr Egyesület elnöke:
Szenzációs héten vagyunk túl! Ezt a képzést szerintem addig kell folytatni – ha van rá lehetőség –, amíg az ország kétezer egyesületének vezetője nem részesült benne! Én egyben a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség gazdasági vezetője is vagyok, számos tanfolyam, továbbképzés van már a hátam mögött, de ilyen tudásszintre egyiken sem tettem szert, ilyen előadókkal – akik ennyire ismerik a Polgárőrség szinte minden rezdülését –, sehol nem találkoztam! Van azért egy – lehet eretnek – gondolatom: regionális szinten, s nem öt, hanem három napos képzésben kellene ezt folytatni. Öt napra nehéz „elszabadulni” a családtól, s aki még dolgozik, annak a munkából. Nagyon sok újat kaptunk a magasan kvalifikált előadóktól. Tudom, az a terv: vigyük tovább az itt hallottakat. Ám mennyire más az, amikor ezt Tóthnétól, vagy Sárközi proftól, Christián Lászlótól hallják az érdekeltek. No, és azok az éjszakába nyúló eszmecserék! Volt olyan polgárőr vezető, aki itt hallott először a pályázati lehetőségekről, vagy, hogy a településen élők adójuk egy százalékát a Polgárőrség javára is felajánlhatják! Nos, már ezét is megérte – az előzőeken túl – itt lenni.
A szemeszter osztálybizalmija, Nagy Sándor, a Tiboldaróc PE elnöke:
Nagy örömmel vettem – s erről az akadémia igazgatója is hasonló véleményen volt –, hogy hétfőre került az „összekovácsolási gyakorlat”, a Bűnmegelőzési kommunikációs tréning. Az ország más-más részeiből jöttünk, igaz közös céllal, amit Polgárőrségnek neveznek. Így szinte rögvest megismerkedtünk, eszmét cserélhettünk. Esténként pedig a társalgóban folytattuk, kicseréltük tapasztalatainkat, s ezekből igyekszünk hazavinni azokat, amelyek jobbítják a munkánkat. Akár az előadássorozat része is lehetett volna ez a program „Szakmai eszmecsere” címmel. Amit az előadásokon a rendkívül magas szintű előadóktól kaptunk, arról csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. Biztos, hogy ez előre viszi majd önkéntes bűnmegelőzői tevékenységünket. Hogy mennyire jó ez az akadémia, arra jellemző: már a második nap olyan szinten nyíltunk meg előadóink előtt, amit ha visszahallgatnánk, el sem hinnénk, hogy mi voltunk! Egy biztos: ajánlom mindenkinek, aki teheti, vegyen részt a Polgárőr Akadémia valamelyik szemeszterén, hiszen sokkal több lesz tőle! Tudásban, mentalitásban, hozzáállásban…!

Írás: Tóth Zoltán, fotó: Sebestyén Jenő

Az eseményen készült képeket megnézheti a Fotóalbumban, vagy ide kattintva
Az eseményen készült képeket megnézheti a Fotóalbumban, vagy ide kattintva