Új stratégiák mentén

2020. január 09. 08:20
Új stratégiák mentén

Ez volt a vezérgondolat az Országos Polgárőr Szövetség Tudományos Tanácsának ülésén, ahol a polgárőrök képzési stratégiájának kidolgozásáról, meghatározásáról döntöttek.

– Gondolom, a mai világban senkinek nem kell elmondani, hogy az oktatás és képzés milyen kiemelten fontos feladat – mondta bevezetőjében Prof. Dr. Besenyei Lajos rector emeritus, az OPSZ Tudományos Tanácsának elnöke. Prof. Dr. Besenyei Lajos rector emeritus– A polgárőrség eredményei lenyűgözőek, de ahhoz, hogy 10–20 év múlva is így legyen, komoly munka szükséges. Még a munka alapozásánál járunk, terveink szerint 2020 tavaszára készül el teljesen az a tanulmány, amely bemutatja az elkövetkező egy-két évtizedre vonatkozóan az OPSZ stratégiáját – mondta a professzor.

A felszólalók között volt dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának adjunktusa, aki beszédében elmondta, hogy a polgárőrség az elmúlt közel három évtized alatt hatalmas fejlődésen ment keresztül, mind megjelenésében, mind felkészültségében. Ma egy szervezett, jól működő egységet alkot, de ehhez komoly lépésekre volt szükség, amelyeket a jövőre vonatkozóan is meg kell határozni. Az őrnagy kiemelte, hogy a fiatalok bevonása a polgárőrség munkájába elengedhetetlen, azonban tudni kell azt is, hogy nehéz megszólítani őket. A rendőrséggel közös munka kapcsán a szakember elmondta, több jó kezdeményezés is folyamatban van, úgymint a fiatalok és az idősek védelme, amely programok nagyon eredményesek.Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy Egy érdekes jelenségre is felhívta a figyelmet, mégpedig arra, hogy a folyamatosan csökkenő tendenciát mutató bűnügyi statisztikák annak is lehetnek az eredményei, hogy a hagyományos „való világból” a bűncselekmények egy része áthelyeződött a kibertérbe, és a bűnelkövetők ott károsítják meg áldozataikat, amely cselekmények nagy része látenciában marad. Mindezek a polgárőrségre vonatkozóan is azt a kérdést vetik fel, hogy a kibertérben hogyan lehet ellátni a bűnmegelőzési feladatokat. Az e területen szükséges megelőző munka a fiatalok számára is vonzó lehet, hiszen ők nagyon rutinosan mozognak a virtuális világban.

– Hogy ne csak egyszerű szemlélői legyünk a körülöttünk folyó világnak, most van itt az ideje, hogy a jövőbe nézzünk, és ne csak sodródjunk az eseményekkel, hanem egy világos jövőkép mentén dolgozzunk. Ez nem naivság, hanem komoly tudományos feladat. Az elmúlt években nagy változások történtek, amelyek folytatódnak a jövőben is, és az új kihívásokra csakis megfelelően felkészülve tudunk reagálni. Hogy mennyire változnak a dolgok, arra jó példa a biztonság fogalma, amely teljesen új jelentéssel bír napjainkban – mondta el beszédében dr. Pankucsi Márta, a Miskolci Egyetem adjunktusa.

Prof. Dr. Besenyei Lajos Hasonlóan vélekedett Prof. Dr. Besenyei Lajos, a Tudományos Tanács elnöke is.
– Az elmúlt évek során olyan magasra helyeztük a lécet a bűnmegelőzés területén, hogy csakis átgondolt, jól megalkotott stratégia mentén tudjuk tovább fokozni, illetve megtartani ezeket az eredményeket. A tervezésnél figyelemmel kell lenni azokra a tényezőkre, amelyek befolyással bírnak a polgárőrség jelenére – az erősségekre és gyengeségekre egyaránt. Többek között azt is meg kell vizsgálni, hogy miként lehet javítani a polgárőrség népszerűségét és hatékonyságát a nagyvárosokban, hiszen a kisebb településeken jelentősebbek a sikerek, nagyobb az elismertség. Emellett a vezetők szerepét is vizsgálni kell, hiszen irányító szerepet töltenek be, így befolyással bírnak a polgárőrség életére – mondta.

Prof. Dr. Bessenyei Lajos kitért arra is: nagyon lényeges szempont, hogy egy komplex informatikai hálózatot építsen ki a polgárőrség, amely mind a jelen, mind a közeljövő követelményeinek maradéktalanul megfelel.

A felszólalók sorában Zámbó Péter következett, aki lényeges kérdésekre és erősítésre váró szegmensekre hívta fel a figyelmet. Az előadó szintén az informatikai keretrendszert, illetve az internetben rejlő lehetőségeket emelte ki, amely fronton véleménye szerint erősíteni kell az OPSZ jelenlétét. Emellett elmondta, hogy a polgárőrök felkészültsége, a törvények ismerete elengedhetetlen a hatékony és jogszerű feladat-végrehajtáshoz. Külön kitért arra is, mennyire fontos, hogy az információáramlás zavartalan legyen a polgárőrségen belül, ezzel ismét a digitális fejlődés útját jelölte meg egyik lehetőségként a stratégia kialakításánál.

A felszólalók sorát dr. Túrós András elnök zárta, aki összefoglalta a tanácskozás legfontosabb gondolatait, és előre vetítette a feladatokat is.
– Tiszta szívből gratulálok az előadóknak és a hozzászólóknak is, de azt szeretném javasolni, hogy ezt a mai tudományos ülést tekintsük a nulladik találkozónak. Tulajdonképpen megvannak az erősségek és gyengeségek – én ezekhez nem tennék hozzá semmit. Szükség van viszont egy olyan rövid összefoglalóra, amely ezt megelőzően részletesen bemutatja a polgárőrség elmúlt 30 évét és a fejlődését, eredményeit. Ennek nyilván egy történelmi és szakmai, rendészetpolitikai visszatekintésnek kell lennie, és azt javaslom, hogy az OPSZ elnökségének, az elnökség tagjainak a bevonásával hozzunk létre munkacsoportokat. Legyen egy olyan munkacsoport, amely az állami, a rendőrségi, rendészeti és az önkormányzati kapcsolatokat vázolja föl. Kell egy olyan munkacsoport, amely megálmodja a polgárőrségnek a humán feltételeit, hogy mi lesz, mi legyen a jövőben. A fiatalok mellett az új nyugdíjasok felé is fordulnunk kell, meg kell őket szólítani. Kell egy olyan munkacsoport, amely az oktatást és a digitalizálást álmodja meg. Természetesen a legfontosabb rész a szakmai rész kell, hogy legyen. Meg kell álmodni, hogy öt-tíz éven belül milyen lesz Magyarország közbiztonsága. Hogy fog alakulni Magyarországon a bűnözés, milyen tendenciák várhatók. Nyilván vannak kutatóink, vannak jövőbelátók, akik föl tudják vázolni, milyen átrendeződés várható – hangsúlyozta dr. Túrós András.

A tanácskozás sikere egyértelműnek volt mondható, és már el is kezdődött az a munka, amely megalapozza majd az OPSZ jövőbeni stratégiáját.

(Szerző: Erdős Csaba, fotó: Sebestyén Jenő)