Ülésezett az OPSZ Lovas Tagozat Elnöksége (+fotók)

2016. február 09. 15:02
Ülésezett az OPSZ Lovas Tagozat Elnöksége (+fotók)
Üstökösként robbant be 2012-ben az Országos Polgárőr Szövetség életébe a Lovas Tagozat. Noha korábban is voltak lóháton szolgálatot ellátó polgárőrök szerte az országban, ekkor került – alulról jövő kezdeményezés eredményeként – szervezett keretek közé a lovas polgárőr szolgálat. A Lakitelek Polgárőr Egyesület lovasainak kezdeményezését támogatva az időközben elhunyt Szabó Mihály, a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség akkori elnöke közbenjárására karolta fel dr. Túrós András, az OPSZ elnöke a tagozat megalakítását. Hogy nem döntött rosszul, azt a lovasok „szárnyalása” ékesen bizonyítja.

Minderről és sok minden másról esett szó az OPSZ Lovas Tagozat Elnökségének kibővített ülésén február 1-jén, a Készenléti Rendőrség nagy tanácstermében. Ahol dr. Rácz Adrienn, a Tagozat elnöke azzal kezdte mondandóját: interaktív megbeszélésre invitálta a jelenlévőket, s kérte is, mondandója közben kérdezzenek, mondjanak véleményt a meghívottak. Akik – mint ez később kiderül – éltek is a lehetőséggel.
A polgárőr lovas szolgálat aktuális helyzetének áttekintése során kiderült: a Tagozat megalakulása előtt egyesületi tulajdonban 18, míg polgárőr magántulajdonban 145 ló volt, ezekkel 186 polgárőr látott el rendszeres lovas szolgálatot. Napjainkban 794 lovas önkéntes bűnmegelőző 614 lóval ad szolgálatot országszerte 161 tagszervezeti egyesület kötelékében. Bár a fejlődés töretlen, gyakori tapasztalat – hangoztatta a Tagozat elnöke – hogy a tagszervezetek az adminisztrációs többlet terhektől tartva sok helyen elutasítják a lovasként belépni szándékozókat.
Dr. Rácz AdriennA továbbiakban hallhattunk arról: a lovas polgárőr szolgálat népszerűsítése érdekében 2012 óta rendszeresen megrendezik az Országos Polgárőr Lovas Szemlét. A korábbi Lakitelken, illetve az elmúlt évben Hajdúhadházon rendezett eseményen külön figyelmet szentelt a Tagozat a fiatalok szerepeltetésére, ily módon is felkeltve figyelmüket, érdeklődésüket a Polgárőrség lovas szolgálata iránt. Nem véletlenül vettek részt polgárőr lovasok az év hazai legjelentősebb szabadidős lovas eseményén, a Nyeregszemlén 2013-ban Kunszálláson és tavaly Hortobágyon. Mindkét helyen népszerűsítettek és toboroztak szórólapok osztásával. Jó propagandája volt az OPSZ Lovas Tagozatának, hogy a Nemzeti Vágtán az utóbbi öt évben képviseltették magukat. A Vágta Korzón kialakított pavilonban a bemutatkozásé és a toborzásé volt a fő szerep, ugyanakkor 2015 kivételével a korábbi években lovas polgárőr is bejutott a Nemzeti Vágta budapesti döntőjének mezőnyébe.
A Tagozat – emelte ki dr. Rácz Adrienn – a jövőben arra törekszik, hogy a megyei /budapesti/ polgárőr szövetségek támogatását is megnyerje, velük szorosabb kapcsolatot építsen ki. Ezért kezdeményezték, hogy minden megyében és Budapesten jelöljenek ki egy-egy olyan lovas polgárőrt, aki segíti az információáramlást. Az OPSZ Elnöksége is támogatta ezt az elképzelést, ennek megfelelően 2016. elejére minden megye rendelkezik lovas koordinátorral, akik első ízben voltak jelen az elnökség kibővített ülésén.
Szóba került, hogy Budapesten és környékén nagyon jók a tárgyi feltételek. Nem véletlenül, hiszen a fővárosban és környékén igen nagy a hobbilovasok száma, s számos lovarda segíti a négylábúak iránt rajongókat az elhelyezésben. Vidéken viszont más a helyzet, ezért is jó a „közösséghez tartozás” emelte ki dr. Rácz Adrienn, aki a közös edzésekre is felhívta a figyelmet.
Itt kapcsolódott be az első hozzászóló, Vincze Imréné, Szajla polgármestere, lovas polgárőr, aki elmondta: kistelepüléseken kevesebb idő jut a közös edzésekre, hiszen sokan munka mellett végzik önkéntes tevékenységüket. Kell a gyakorlás, ám nagyon kevés idő jut erre. Kisbér képviselője arról szólt: ők egyfajta gyűjtőpontot képviselnek, mert sok a lovas a környéken. A polgárőrök mellett befogadják a hobbilovasokat is, remélve, hogy később belőlük is polgárőr lehet!
S ha már Kisbér: a Tagozat elnöke bejelentette, egy projekt keretében a település is az elméleti és gyakorlati képzés egyik bázisa lesz. És akkor a képzésről: a szervezett elméleti szintfelmérésen eddig 550 fő – és 35, lovas szakmai képzettsége alapján „felmentett” – képzése történt meg, a gyakorlati szintfelmérésen mintegy 300-an feleltek meg eddig.

Miután az elnökség a balesetmentes lovaglást tartja a legfontosabbnak, emiatt a polgárőr lovasoknak képzetteknek, a lovaknak idomítottaknak és – lehetőség szerint – összeszokottnak kell lenniük. Szükségszerű tehát, hogy sokrétű elméleti képzéssel, illetve jól képzett szakemberek bevonásával gyakorlati lehetőséget is biztosítsunk számukra és lovaik számára. A Tagozat által kidolgozott rendszerben egy könnyítést jelentő portyaszolgálatot vezetnek be, amelyre további, folyamatosan növekvő követelményeket támasztó szintek épülnek. A portyaszolgálat szakmai támogatását a vizsgázott járőrvezető szintű polgárőr lovasok látják el. Az elméleti és gyakorlati képzések megtartására – az OPSZ és az Országos Rendőr-főkapitányság közötti stratégiai partnerség okán – rendőrségi szakembereket invitálunk – erősítette meg dr. Rácz Adrienn.
Lovas polgárőrök szolgálatbanS ha már biztonság, erről szólt Lobbi – avagy Közúti Lovas Baleseteket megelőző Biztonsági tájékoztató – programját felvezetve Ács Bálint, a Sóskúti Lovas Polgárőr Egyesület elnöke. Aki arról is tájékoztatta az elnökséget: az OPSZ vezetésével egyeztetve Ifjú Polgárőr lovasok számára két turnusban várhatóan 30 fiatal számára szerveznek tábort augusztusban. A téma aktualitását emelte ki Pausz Ferenc, az OPSZ közlekedésbiztonsági alelnöke, aki elmondta: a KRESZ-ben is tisztába kellene tenni, hogyan kell viszonyulni a közlekedőknek a lóháton lévő lovasokhoz illetve a fogatot hajtókhoz. Mert ez egyelőre nem egyértelmű! A lovas etikett mára kikopott, nem ártana feleleveníteni ezt a kor igényeinek megfelelően.
A továbbiakban arról is hallhattunk: a lovas polgárőrségnek jelentős szerepe lehet a gyermek- és ifjúságvédelemben és az iskolai bűnmegelőző tevékenységben. Ennek érdekében kötött együttműködési megállapodást az OPSZ a Magyar Lovassport Szövetséggel, a Nemzeti Lovaskultúra Szövetséggel és a lovas szolgálat kiemelt támogatójával, a Lakitelek Népfőiskola Alapítvánnyal. S hogy némi statisztikát is csempésszünk e cikkbe, elhangzott: 2014-ben 58 015, míg tavaly novemberéig 45 769 órában teljesítettek szolgálatot a lovas polgárőrök – elsősorban a külterületeken. Terítékre került az egységes szolgálati arculat fontossága éppúgy, mint az: a Szomszédok Egymásért Mozgalom /SZEM/ mintájára 2016-ban meghirdetik a „Lovasok a közösségért és a természetért mozgalmat”, amely összefogás stabilabban biztosíthatja hosszú távon a polgárőr lovas szolgálatadás személyi és tárgyi feltételeinek társadalmi összefogással történő folyamatos megteremtését.
Dr. Balogh János (jobbról): Ha a lovas kint van a területen, érezze, hogy polgárőrA tanácskozás közben érkezett a terembe dr. Túrós András, az OPSZ elnöke és dr. Balogh János r. vezérőrnagy, a Készenléti Rendőrség parancsnoka. Mindketten az ülés végén kértek szót. Az OPSZ elnöke a köszönet és tisztelet hangján szólt a jelenlévőkhöz, kiemelve: ilyen egységes és tartalmas tagozat nincs még egy a Polgárőrségen belül, nem véletlenül fogalmazott úgy: az OPSZ „ékszereként” tekint a lovasokra, akik példaként állíthatóak az egész polgárőr társadalom elé! Igyekszünk minden támogatást megadni a lovas polgárőröknek – hangsúlyozta – hiszen ők a külterületek biztonságának őrei! Röviden értékelte a Polgárőrség 2015-ös tevékenységét, nem rejtve véka alá a gondokat sem. Kiemelten szólt arról: sok Ifjú Polgárőrt szeretne látni a lovasok között is, hiszen az a cél, hogy országosan az év végére mintegy négyezer fiatal legyen tagja a Polgárőrségnek.
Sokat kell a hétköznapokban dolgozni azért, hogy ennyi elismerést „bezsebeljenek” a Lovas Tagozat tagjai – kezdte köszöntőjét Balogh tábornok, aki abban lát nagy lehetőséget: ha a lovas kint van a területen, érezze, hogy polgárőr! A dicséretek mellett kért is a Készenléti Rendőrség parancsnoka. A déli határszakasz kerítéssel védett területein előszeretettel jelennek meg drótvágóval felszerelkezett embercsempészek. Az esős, ködös idő kedvez nekik, már csak azért is, mert járművekkel sokszor nehéz ezt a területet megközelíteni. Arra kérte a lovas polgárőröket: lehetőség szerint fokozzák járőrözéseiket ezeken a területeken, s jelezzék, ha ilyen tevékenységet látnak. Végezetül arról biztosította a jelenlévőket: a Készenléti Rendőrség lovas alosztályára mindenkor számíthat az OPSZ Lovas Tagozata.

(Szöveg: Tóth Zoltán, fotó: Sebestyén Jenő)

A rendezvényen készült képek megnézhetők a Fotóalbumban, vagy ide kattintva
A rendezvényen készült képek megnézhetők a Fotóalbumban, vagy ide kattintva