Végső búcsút vettek Kovács Imrétől (+ fotók)

2016. április 17. 13:15
Végső búcsút vettek Kovács Imrétől (+ fotók)
Családtagjai, rokonai, barátai és tisztelői vettek végső búcsút Kovács Imrétől, a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének elnökétől április 16-án a Monostorapáti községi temetőben.
Az április 10-én tragikus hirtelenséggel 65 éves korában elhunyt polgárőr vezetőt az Országos Polgárőr Szövetség saját halottjává nyilvánította. Kovács Imre életútját és önkéntes bűnmegelőzőként végzett munkásságát Borbély Zoltán r. alezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője méltatta, mielőtt utolsó útjára kísérték.

Kovács Imre Monostorapátiban született 1951. augusztus 06-án. Érettségit a tapolcai Batsányi János Gimnáziumban szerzett. Első munkahelye a Veszprémi Balaton Volán volt, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. Itt szerzett szakképesítést, közben elvégezte a Felsőfokú Forgalmi tiszti tanfolyamot 1975-ben, valamint 1978-ban felsőfokú rendészeti képesítést szerzett. Időközben több vezető beosztást is betöltött, nyugdíjba vonulását megelőzően, 2014. december 30-ig a Vagyonvédelmi és Garázsszolgálati Osztály vezetője volt. Munkája elismeréseként 4 alkalommal vezérigazgatói dicséretben részesült.
Borbély Zoltán mond búcsút Kovács ImrétőlA közbiztonság iránti, munkaköréből adódó elkötelezettségét magával hozta a polgárőr mozgalomba, ahova 1995-ben, a Monostorapáti Polgárőrség megalakulásakor kötelezte el magát, amelynek alapító tagja, illetve első elnöke volt. 1998-tól 2002-ig a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének alelnöki tisztségét töltötte be, majd 2002-ben a megyei szövetség elnökévé választották. Ugyanettől az időponttól az Országos Polgárőr Szövetség elnökségi tagja is volt, 2010-től pedig az Országos Polgárőr Szövetség Bűnmegelőzési Munkabizottságának tagjává választották.
Áldozatos munkája elismeréseként számos miniszteri, és országos elnöki jutalomban részesült. 2007-ben megkapta a Polgárőrség legrangosabb kitüntetését, a Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet. 2009-ben a Magyar Köztársaság Elnöke Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesítette.
Pályafutása során Kovács Imre végig lelkiismeretesen, odaadóan végezte vállalt feladatait, elnöki teendőit. Elnökként felkészült, határozott véleménye volt, de a többség véleményét is el tudta fogadni, erősítve ezáltal az OPSZ irányító munkáját. A megyét szinte valamennyi ülésen képviselte, azokon stabil pont, meghatározó egyéniség volt. Több országos program (például a SZEM Mozgalom, Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek program) megindításának országos szinten is zászlóvivője volt. Bármibe kezdett, az első szempont számára az volt, hogy tevékenységének „mi lesz a hozadéka”. Szakmai felkészültsége, tudása a legfelkészültebb elnökök közé emelte.
Élete utolsó pillanatáig aktívan tevékenykedett, a jövőt tervezte. Rosszulléte napján is a megyei polgárőr irodában dolgozott. Jókedvűen, lelkesen beszélt a polgárőrség előtt álló feladatokról. Sajnos a hirtelen jött súlyos rosszullét okozta következményeket már nem bírta leküzdeni, és 2016. április 10-én örökre eltávozott.
Szomorú kötelesség utolsó útjára kísérni azt, aki nap mint nap része volt életünknek, akivel több mint két évtizedet együtt dolgoztunk, akivel azonosak voltak gondjaink, örömeink – mondta Borbély Zoltán. A fájdalom, a megdöbbenés még nagyobb akkor, ha a halál hirtelen, váratlanul ragad ki a sorainkból valakit.
Kovács Imre Elnök Úr komolyan vette esküjének azon szavait, hogy „szabadidőmben, ellenszolgáltatás nélkül bűnmegelőzési szolgálatot teljesítek, ….., közreműködök a közbiztonság megőrzésében, embertársaimat segítem, a Polgárőrség eszmeiségéhez, küldetéséhez hű leszek, ……, az önként vállalt polgárőri szolgálatot becsülettel, legjobb tudásom szerint látom el”. Életét esküje határozta meg, a vállaltakat sokszor erőn felül, magánélete rovására is teljesítette.
Példamutató munkájával ő is beírta magát a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének negyed évszázados történelmébe.
Családtagjai mellett dr. Túrós András az OPSZ elnöke, valamennyi elnökségi tag, számos megyei elnök, polgárőr társak, az együttműködő szervezetek vezetői, valamint beosztotti állománya és mindazok, akik ismerték és szerették április 16-án végső búcsút vettek Kovács Imrétől.

„Mulandóság országában rövid a "veled" és hosszú a "nélküled". Itt minden ideig-óráig tart. A barátság: egy kézfogás.  Találkozás - és máris búcsúzás. Minden mulandó. Minden amit valóságnak hittünk  csak álom, és eloszlik, kivéve egyet: ez a szeretet.„
További képek a Fotóalbumban
Utolsó Búcsú Kovács Imrétől