Virtuális egyeztetést tartott az OPSZ

2020. augusztus 15. 15:25
Virtuális egyeztetést tartott az OPSZ
Az Országos Polgárőr Szövetség, az eddigi online értekezletekhez hasonlóan 2020. augusztus 13-án megtartotta soron következő virtuális tisztségviselői értekezletét.   


Dr. Túrós András, az OPSZ elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd az első napirendi pontban az OPSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását tárgyalták, melynek előterjesztői dr. Korondán Katalin, az OPSZ Jogi Bizottságának elnöke és dr. Soós László Károly, a Bizottság tagja voltak. Előterjesztésükben elmondták, hogy 2020. július 18-án megtartott Küldöttgyűlés elfogadta az OPSZ alapszabályának módosítását, amelynek egyik lényegi pontja a munkaszervezetre vonatkozó átalakítás.Dr. Túrós András Ennek megfelelően vált szükségessé az SZMSZ módosítása, amelynek értelmében megszűnik az OPSZ főigazgatói és adminisztratív igazgatói státusza, illetve e döntés által létrejött a hivatal vezetői státusz. Dr. Túrós András reagálásában elmondta, hogy a munkaszervezet tagjai nem függetlenek a vezető tisztségviselőktől. „Nem élhetnek független életet, fontos a kötődés a Polgárőrséghez.”
A hozzászólások után a tisztségviselői értekezlet egyhangúlag támogatta az előterjesztést, amelyről az elnökség 2020. augusztus 26-ai ülése fog dönteni.

Szabó ZoltánEzután tárgyalták a 2020-2021-es tanévkezdés lehetséges polgárőri feladatait. A napirendi pont előterjesztője Szabó Zoltán, az OPSZ szakmai alelnöke volt, aki elmondta, hogy fontos az iskolaőrökkel való rendszeres kapcsolattartás. Kiemelte, hogy nemcsak az iskolakezdés, hanem az egész tanévben fontos a biztonságos közlekedés, illetve a balesetmegelőzés. Az iskolákhoz vezető utak, gyalogátkelőhelyek polgárőri biztosítása jól működik az egyesületeknél. Véleménye szerint fontos a gyermekkorúak bántalmazása, illetve a drogprevenció kapcsán, a járőrszolgálatok az oktatási intézményeknél. Dr. Túrós András reagálásában elmondta, hogy a Polgárőrség egy klasszikus feladatáról van szó, amely nem összetéveszthető az iskolaőrök feladatával. Amíg az iskolaőrök az iskolákon belül látják el feladataikat, addig a polgárőrök az iskolákon kívül. Hangsúlyozta, hogy a rövidesen induló tanév során a polgárőr egyesületek a megszokott módon, maximálisan lássák el feladataikat.
Az előterjesztés megtárgyalása után az értekezlet, a javaslatot útjára engedte az elnökség elé.

Kardos PálKövetkezett Kardos Pál, az OPSZ katasztrófavédelmi és oktatási alelnökének előterjesztése, a Polgárőr Akadémia szeptemberi indításáról. Az OPSZ alelnöke ismertette az Akadémia programtervét, majd dr. Túrós András vette át a szót, aki hangsúlyozta az Akadémia fontosságát, amely a Polgárőrség vezetőképzője. A toborzással kapcsolatban többen kifejtették véleményüket és egyetértettek abban, hogy több kérdésben megújulásra van szükség.

Dr. Endrődi IstvánUtolsó napirendi pontban Dr. Endrődi István, az OPSZ gazdasági igazgatója tájékoztatta a résztvevőket, a koronavírussal kapcsolatos aktuális feladatokról. Véleménye szerint – bizonyos országok esetében – a megváltozott beutazási körülmények és a növekvő fertőzöttség miatt, körültekintőnek kell lenni a polgárőr szolgálatokban. Elmondta, hogy továbbra is szerepet kell vállalni a házi karanténok, a rendőrséggel közös ellenőrzésében. Felhívta a figyelmet, hogy aki észleli magán a vírus tüneteit, ne menjen közösségbe. Az OPSZ elnöke hozzászólásában elmondta, hogy az OPSZ Operatív Törzs működésének hatékonyabbá kell válnia. Az OPSZ elnöke két dologra világított rá, a karitatív tevékenységre és a közterületi szolgálatellátásra. Illetve hangsúlyozta, hogy az OPSZ intézkedéseket fog tenni a védőeszközök további beszerzésére.