Pályázati felhívás!

2021. március 26. 15:17

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége az ELN/38/2021.(2021.03.26.) számú határozata alapján országos pályázatot ír ki "Polgárőr Város", "Polgárőr Község", "Fővárosi Polgárőr Kerület" címek elnyerésére.

20210326-palyazatifelhivasA pályázat célja: azon városok, községek és fővárosi kerületek önkormányzatainak, valamint a partner polgárőr egyesület munkájának elismerése, amelyek vezető szerepet játszanak a polgárőr mozgalomban, valamint a helyi közrend, közbiztonság, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében hatékony támogatója és kezdeményezője a helyi bűnmegelőzésnek.Pályázati feltételek, illetve a pályázat benyújtásának módja:

a)      a pályázó öt éven belül nem volt nyertese egyik címneksem;
b)     a pályázaton résztvevő településen (fővárosi kerületben) hatékony és eredményes polgárőr egyesület működjön;
c)     atelepülés(fővárosikerület)önkormányzata úgy anyagilag,minterkölcsilegtámogatója legyen a polgárőr egyesületnek;
d)     a település (fővárosi kerület) rendelkezzen bűnmegelőzési elgondolással, amelyet a képviselő-testület fogadott el;
e)      legyen biztonságos a település (fővárosi kerület) bűnügyi helyzete, a társadalmi bűnmegelőzés terén pedig jelentős fejlődést tudjanak felmutatni a helyi bűncselekmények számának csökkentésében;
f)      a pályázatot a település (fővárosi kerület) POLGÁRŐR EGYESÜLETE és ÖNKORMÁNYZATA közösen nyújtsa be a POLGÁRMESTER és az EGYESÜLETI ELNÖK aláírásával az illetékes megyei (fővárosi) polgárőr szövetség útján, annak egyetértésével és támogatásával;
g)     továbbá csatolják a pályázat anyagihoz az illetékes városi (fővárosikerületi) RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK támogató nyilatkozatát.
 
Különösen azon települések pályázatát várjuk nagy figyelemmel, amelyek polgárőr egyesületének ifjú polgárőr tagjai is vannak.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot az Országos Polgárőr Szövetség Központi irodájának titkárságára (1077 Budapest, Király u. 71.) írásban postai úton, vagy a palyazat@opsz.hu e-mail címre (szkennelt formában, illetve „pdf' formátumban) kell benyújtani 2021. május 21-én (péntek) 13.00 óráig.

Postai feladás esetén az elbíráláskor a postai bélyegző lenyomatán szereplő dátum és időpont az irányadó.
 
A határidőn túl benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság nem veszi figyelembe! A pályázat elbírálásánakhatárideje:
Az OPSZ elnökségi ülése (a bíráló bizottság javaslata alapján) 2020.június 1-jén hozza meg határozatát a tárgyévi pályázatok azon nyertes városairól, községeiről és fővárosi kerületéről, amelyeknek polgármesterei és a pályázaton részt vett partner polgárőr egyesületek   elnökei   vehetik   át az Országos   Polgárőr   Szövetség „PolgárőrVáros",
,,Polgárőr Község" vagy „Fővárosi Polgárőr Kerület" díszoklevelét.
 
Az elnökség döntéséről az OPSZ a pályázókat írásban értesíti. Az elnyert címek (díszoklevelek) átadására az Országos Polgárőr Nap keretében kerül sor.
 
Az Országos Polgárőr Nap tervezett helyszíne és időpontja: Mórahalom, 2021. augusztus 14. (szombat).
 
A nyertes település (fővárosi kerület) pályázaton részt vett partner polgárőr egyesülete 100 ezer forint, működési támogatásban részesül.

Letölthető dokumontum: