25 éves a gyáli egyesület

2016. március 07. 20:23
25 éves a gyáli egyesület

Elemi, alapvető igényünk, hogy biztonságban akarjuk érezni magunkat, biztonságban akarjuk tudni a magunk, családunk életét, testi épségét és anyagi javainkat. A biztonság, a közbiztonság megteremtése, fenntartása az állam egyik legfontosabb feladata, de kiveszik részüket ebből más szervezetek, köztük az önkormányzatok és nem utolsó sorban a Polgárőrség is. Ezekkel a gondolatokkal került megnyitásra a jubileumi közgyűlés Gyálon.

A Polgárőr Egyesület fennállásának 25. évfordulóját ünnepelték Gyál városában. A polgárőrök munkája kiemelkedő a bűnmegelőzésben nagyon jó teljesítményt nyújtanak a helyi lakosság biztonsága érdekében nap mint nap végzik lelkiismeretes munkájukat. A városukban történő balesetek alkalmával, biztosítják a helyszínt, segítve ezzel a rendőrök munkáját. A tűzoltásban is jelentős szerepet vállalnak, hiszen nem egy esetben akadályozták meg a tűz továbbterjedését. Őket aposztrofálta Pápai Mihály polgármester a hétköznapok hőseinek, amikor megfogalmazta: Köszönöm a hétköznapi hőseinknek áldozatos munkáját! Gyál lakossága nevében a jövőben is számítok munkájukra. Jó tudni, hogy számíthatunk rájuk. Köszönjük az alázatos munkát, az utcai jelenlétet, a tűzoltások alkalmával végzett segítségnyújtást, a helyi rendezvények, balesetek helyszíneinek biztosítását.
A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Pánczél Károly országgyűlési képviselő, dr. Farkas László rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, az NVSZ Igazgatóság Igazgatója, Branyiczki Márk tűzoltó ezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, dr. Németh Gyula rendőr ezredes, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági főkapitány-helyettese, Kocsis István rendőr alezredes, a Dabasi Rendőrkapitányság vezetője, Stupek István rendőr alezredes, a NVSZ Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Katasztrófavédelmi osztályvezető-helyettese, Gere Imre tűzoltó ezredes, a Monori Katasztrófavédelmi kirendeltségének vezetője, Szabó Gyula tűzoltó százados, a főváros XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának parancsnoka, Juhász Tamás címzetes rendőr őrnagy, a helyi rendőrőrs parancsnoka. Szintén ott volt Babák László Mátyás, a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli járási hivatal vezetője, Pápai Mihály Gyál polgármestere, Gyimesi István a város díszpolgára, Nagy János Felsőpakony polgármestere, dr. Bilisics Péter, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség Elnöke.

Pánczél Károly
országgyűlési képviselő beszédében visszaemlékezett 1990-re, amikor Gyál – elmondása szerint - még egy 18 ezer lakosú falu volt, egy szegényes rendőrőrssel a Tanácsháza udvarán. Nem volt olyan telefonszám, amelyet 24 órában felhívhatott volna a 18 ezer ember valamelyike, ha segítségre volt szüksége. Az elmúlt 25 év bebizonyította, hogy a polgárőrökre szükség van, időnként erőt kell mutatni ahhoz, hogy rend legyen. Eleinte néha okozott is gondot, hogy erővel kellett fellépni, de ma már éppen ezért nyugodtabb a helyzet. Ma már a polgárőrségről szóló törvény is pontosan tisztázza a kereteket.
Branyiczki Márk tűzoltó ezredes méltatta, hogy a FEGY 25 éve szolgálja a megye, járás közbiztonságát. Kiemelte, az élet- és vagyonbiztonság nem fejezhető ki számokban, az élet mindennél fontosabb. A FEGY egy fejlődő egyesület, 25 év nagyon sok idő, energia, megdöbbentő adatokkal.
Németh Gyula rendőr ezredes elmondta, hogy néhány héttel ezelőtt a járási szinten elért eredményekről kellett beszámolna, ami egyszerűen nem ment volna a polgárőrség nélkül. 2000-rel csökkent Pest megyében a bűncselekmények száma, emellett pedig 52%-ra, duplájára nőtt a felderítettség. „Fontos szerepe van ebben a Polgárőrségnek. Ha az egész gyáli rendőrőrs minden tagja megjelent volna ma ezen az ünnepségen, a polgárőrök akkor is többen volnának. És nagyon fontos, hogy ők mind Gyáliak, ismerik a várost, ismerik az embereket. – jelentette ki.
Dr. Bilisics Péter is megköszönte a polgárőrök elmúlt 25 éves munkáját, majd hangsúlyozta: Önök egy negyed századdal ezelőtt felismerték, hogy a tettek mezejére kell lépni. Ahol a szükség, ott a Polgárőrség segítség nyújtása!
Sokszor, sokan segítettek – mondta visszaemlékezve Gyimesi István, nyugalmazott polgármester, a FEGY alapító és tiszteletbeli tagja, Gyál város díszpolgára. - Volt az egyesületnek nehéz időszaka, időnként kicsit a határainkat is feszengettük, de köszönettel tartozom azoknak a vezetőknek, akik segítették az akkori munkánkat. Meg kell köszönnöm a feleségeknek, gyermekeknek, hogy elengedik családtagjaikat, a polgárőröket oda, ahová csak keveseknek van bátorságuk és kitartásuk. Én természetesen köszönet jár a polgárőröknek, a jóisten segítse a munkátokat!

A rendezvényen jutalmakat, elismeréseket adtak át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tagoknak, majd felvágták az ünnepi tortát.
25 éves a gyáli polgárőrség