Környezetbiztonsági találkozó polgárőr szervezésben

2016. augusztus 30. 22:55
Környezetbiztonsági találkozó polgárőr szervezésben
A terveknek megfelelően eredményesen zajlott le augusztus 27-én, Galgahévízen megtartott, a helyi környezetbiztonságról és a külterület védelméről szóló szakmai találkozó.

Polgárőröknek, vadászoknak, mezőgazdasággal foglakozóknak, valamint természetvédőknek tartott szakmai találkozót 2016. augusztus 27-én a Galgahévízi polgárőr Egyesület. A konferenciát Vanó András polgármester nyitotta meg, majd az első előadó dr. Péli László PhD adjunktus, a Szent István egyetem oktatója volt aki - közismert helybéli polgárként - nem csak kutatóként ismeri Galgahévíz földtani jellemzőit. Az adjunktus kiemelten a termőföldekre fókuszálta előadását, nem megfeledkezve annak társadalomformáló szerepéről sem, óva intve a termőtalaj túlzott és káros terhelésétől.
Benke Sándor a turai székhellyel működő hulladékhasznosító vezetőjeként már évtizedes tapasztatokkal bír a négy társult településen a környezetterhelés káros hatásairól. Előadóként szólt a hulladék ártalmatlanításának, szállításának és elhelyezésének aktuális feladatairól. Ez volt az a témakör, amelyhez a legtöbb kérdés és hozzászólás érkezett, sőt a polgármester bekapcsolódásával pedig kisebb konferencia keletkezett a hatósági feladatok részleges megoldatlanságáról.
Talán nagyon kevesen tudják még az alsó Galga-mentén is, hogy Galgahévíz és Hévízgyörk területén a törvény által védett láprét található, amelynek gazdája a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. A Természetvédelmi Őrszolgálat vezetője Halász Antal tartott előadást a környezet- és természetkárosító bűncselekményekről és szabálysértésekről, az őrszolgálat feladatairól. Riasztó fotókkal szemléltette a legsúlyosabb jogsértéseket, amely esetekben mindig a rendőrség által bevezetett büntetőeljárásra került sor.
Ezután dr. Bíró Gyula PhD, nyugalmazott rendőr alezredes, címzetes egyetemi docens, kriminalista tartott előadást elsősorban a polgárőrök külterületi feladatairól és az intézkedés-technikáról, emellett kitért a terepbejárás jellegzetes eseményeire, a polgárőr intézkedési lehetőségeire, majd a lovas szolgálat aktuális helyzetére is.

Jobbról dr. Bíró Gyula PhD, nyugalmazott rendőr ezredes, címzetes egyetemi docens kriminalista a galgahévízi szakmai találkozónEzt követően egy tűzoltó bemutatót nézhettek végig a találkozó résztvevői, majd a délutáni program a természeti értékek helyszíni szemléltetésére irányult. A galgahévízi láprét keleti szélén Németh András, a Természetvédelmi Őrszolgálat kerületvezetője tartott előadást elsősorban a védett növény- és állatvilágról, de felelevenítette a láprét évszázados múltját, majd annak feltárását is a 90-es években.
A Bika-tónál Mészáros Miklós ágazatvezető fogadta a csoportot, aki ismertette a tó kialakítását, a jellemző halfajokat, a telepítés és halgazdálkodás ismétlődő feladatait, az időjárás meghatározó szerepét, majd megismerkedtünk a tógazdaság vagyonvédelmi rendszerével. A Bika-tó gazdag madárvilágát szorgalmasan kutatja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gödöllői Helyi Csoportja, így mi sem természetesebb, hogy a helyi madárvilágról a helyi csoport titkára, Kerényi Zoltán beszélt. A főállásban középiskolai biológia tanár, aki a madarászok elkötelezettségét meggyőző ismeretanyaggal tanúsította mind a tó környékén fészkelő, mind a vonuló madarak vonatkozásában. Külön szólt a régi homokbánya területén fészkelő gyurgyalagokról, ami szintén kiemelkedő és védendő helyi érték - tudtuk meg Veres Balog Tamástól, a Galgahévíz Polgárőr Egyesület elnökétől.