Utazó előadássorozat

2016. október 20. 20:18
Utazó előadássorozat

Oktatási roadshow-t szervezett Bagi Kriszián járási koordinátor és Mezőfi Ferenc a Bagi Polgárőrség Egyesület elnöke, önkormányzati képviselő 2016. október 15-én Gödöllőn és 16-án Bagon, a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő polgárőr egyesületek polgárőreinek, illetve leendő polgárőreinek. 

Dr. Bilisics Péter, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke a Polgárőr Alapismeretekről szóló előadása előtt elmondta, hogy 100 fő ifjú polgárőr valamint több mint hatezer polgárőr van Pest megyében. Tájékoztatásában arra is kitért, hogy a megye polgárőr létszáma átlagosan havonta 50 fővel emelkedik. Megemlítette, hogy több mint 500 óra határmegerősítő társszolgálatot adtak a migrációs feladatok okán és ebből 250 órát lovas szolgálatként a készenléti rendőrséggel közösen. Külön örömére szolgált, hogy a második napon csupa új polgárőr jelölt vett részt az előadásokon. Dr. Bilisics Pétert Vincze Gyula követte, aki mobil kommunikációról tartott előadást, majd Árvai Ferenc rendőr főtörzsőrmester végletekig kielemezte és aprólékosan elmagyarázta az előadásának témaköreit.
A polgárőrök az egész napos képzés során polgárőr alapismeretekből, rendőri karjelzésekből, a családvédelemről és családon belüli erőszakról, elsősegély oktatásról, a KRESZ-ről, a gázspray és kényszerítő eszközök használatáról, jogi alapismeretekről, illetve mobil kommunikációról kaptak előadást.
A nap végén írásbeli és szóbeli feladatok megoldása mellett gyakorlati feladványok végrehajtásában is jeleskedniük kellett a résztvevőknek

A helyszíneket Lajmer György rendőr alezredes, Gödöllői Rendőrkapitány és Jamrik László, Bag Nagyközség polgármestere térítésmentesen biztosította a képzés számára.