Döntött a Fővárosi Törvényszék

2020. január 14. 21:01
Döntött a Fővárosi Törvényszék
A Fővárosi Törvényszék mai napon szóban kihirdetett ítéletével ugyan megsemmisítette az OPSZ Etikai Bizottságának OPSZ/927-12/2018. számú határozatát; azonban az OPSZ/927-13/2018. sorszámú határozat megsemmisítésére irányuló felperesi kérelmet elutasította.  

A tények rövid összefoglalása:

Az OPSZ Etikai Bizottsága azért indított etikai eljárást T. A. S. polgárőrrel szemben, mert büntetőeljárás hatálya alá került, jogerősen elítélték és ennek ellenére nem mondott le a polgárőr szervezetnél betöltött vezető tisztségéről, hanem változatlanul tovább folytatta a polgárőr szervezet  ügyvezetést. Az OPSZ Etikai Bizottsága az OPSZ/927-12/2018. számú határozatával T. A. S.  polgárőrt etikai vétség elkövetése miatt egy év időtartamra eltiltotta a polgárőr szolgálattól.  Az Igazgatási Szervezet pedig az OPSZ/927-13/2018. sorszámú intézkedésével felszólította az eljárás alá vont polgárőrt arra, hogy a polgárőr igazolványát adja le, erre azonban nem került sor.
T. A. S. tehát pert indított a Fővárosi Törvényszéknél az OPSZ ellen és mindkét fentebb megjelölt határozat  hatályon kívül helyezését kérte. Keresetlevelében elismerte, hogy a Debreceni Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2018. 06. 05-én helybenhagyta a Hajdúböszörményi Járásbíróság ítéletét, amelyben kétrendbeli bűntettben mondták ki bűnösnek.  T. A. S.  felperes  a Törvényszékhez írt beadványában elismerte: „Való tény, hogy a büntetőjogi felelősségemet  bíróság megállapította és ezt követően az etikai szabályzat rendelkezései szerint lemondási kötelezettség terhelt…” 
T. A. S. felperes tehát nem vitatta az etikai vétség megállapításának alapjául szolgáló tényeket és a határozatok megsemmisítését eljárási hibákra hivatkozással kérte.

A Fővárosi Törvényszék mai napon kihirdetett ítéletének szóbeli indokolása szerint az etikai határozat nem hatósági ügy és ezért az etikai határozat felülvizsgálata polgári peres eljárásra tartozik; az igazolvány bevonásáról szóló intézkedés azonban nem felülvizsgálható. A Fővárosi Törvényszék annyiban helyt adott a keresetnek, hogy a polgárőr szolgálattól eltiltó határozatot eljárási hiba miatt hatályon kívül helyezte, ezt meghaladóan azonban  az igazolvány bevonásáról rendelkező intézkedés megsemmisítésére irányuló keresetet elutasította. Az ítélet szóbeli indokolása szerint a Törvényszék eljárási hiba miatt, azért semmisítette meg az etikai határozatot, mert az Etikai Szabályzat szerint  az eljárás alá vont polgárőrt az Etikai Bizottság részéről meghallgatás végett meg kellett volna idézni, de a kibocsátott idézés nem volt megfelelő és az Etikai Bizottság elektronikus levélben  küldött értesítése nem pótolja a kellő időben kibocsátandó és kézbesítendő  idézést.

Az OPSZ álláspontja szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának 1/2011. (V.9.) KK véleményét, amely elvi éllel rögzíti: Eljárási hiba miatt csak akkor lehet hatályon kívül helyezni a határozatot, ha az eljárási hiba kihatott az ügy érdemére. T. A. S. polgárőr elismerte, hogy a jogerős elítélése miatt lemondási kötelezettség terhelte és így megszegte az OPSZ Etikai Szabályzatát.  Így a meghallgatására kitűzött időpontra szóló idézés nem megfelelő kézbesítése az OPSZ álláspontja szerint nem hatott ki az ügy érdemi elbírálására.

Az OPSZ a törvényes határidőn belül benyújtja az elsőfokú ítélettel szembeni fellebbezést.

OPSZ sajtó