„A polgárőrség ékköve” a Lovas és Kutyás Tagozat

2021. július 01. 20:20

Szakmaiság, tenni akarás, sikeres munka és utánpótlásgondozás – ezeknek a gondolatoknak a mentén zajlott az Országos Polgárőr Szövetség Lovas és Kutyás Tagozatának az ülése, amelyet Lakiteleken tartottak meg.

20210701-lovasok2- Különleges időszakon vagyunk túl – fogalmazott nyitó beszédében dr. Radácsné Reszegi Rita, az Országos Polgárőr Szövetség Lovas és Kutyás Tagozatának az elnöke. – A koronavírus-járvány jelentette feladatok a Tagozatra is többletmunkát róttak. Olyan területen kellett helyt állni, amelyen korábban még soha. Kijelenthetem, hogy sikerrel vettük az akadályokat, részt vállaltunk a karitatív munkákban, segítettük a lakosságot a vészterhes időkben. Mindemellett folytattuk a bűnmegelőzési és határvédelmi munkát. A külterületi szolgálatellátás egész éves feladatunk volt, amely kiegészült új elemekkel is. Mindezt csakis egységes gondolkodással és szakmai irányítással tudtuk megvalósítani – emelte ki az elnökasszony.
Lakitelek és Legénd – ez a két település lett a hazai lovas polgárőr központ, ahol a szakmai képzések, oktatások, valamint az utánpótlásnevelés is folyik majd.
- Az idén két ifjúsági táborunk is lesz – erre nem volt még példa – folytatta az elnökasszony. – Ez is elősegíti azt, hogy minél több fiatal szeresse meg a lovaglást, minél több ismerje meg a polgárőrök munkáját, az önkéntesség fontosságát. Emellett folytatódnak azok az iskolai bűnmegelőzési előadások, programok – mint a Házhoz visszük a lovat is, amelyek egyedi módon, a tapasztalás segítségével vezetik rá a gyerekeket a lovas élet megismerésére, a bűnmentes élet fontosságára. A mintaprogramot, amelynek ötlete még 2020-ban született meg, több egyesület is átvette, már két megyében zajlottak előadások általános iskolákban – mondta dr. Randácsné Reszegi Rita.
Az ülésen jelen volt Markos György, az OPSZ kommunikációs és társadalmi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese, aki beszédében a tagozati egységet méltatta, kiemelte az egységes gondolkodás fontosságát, az összefogásban rejlő lehetőségeket, különös tekintettel a magyar, nemzeti hagyományok megőrzésére, ötvözve a modern bűnmegelőzési módszerekkel.
Szabó Zoltán, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai elnökhelyettese szerint sikeres hónapokon van túl a Tagozat.
 - Az eddigi időszakot értékeltük, illetve megbeszéltük azt az irányvonalat, amely a jövőbeni feladatokat taglalja. Megítélésem szerint a tagozat legfontosabb szerepe a külterületek biztonságának védelmében mutatkozik meg igazán, emellett az illegális hulladéklerakások, falopások, parlagfű elleni védekezési is kiemelt feladat. Dr. Túrós András, az OPSZ elnöke többször is a „Polgárőrség ékköveként” említi a tagozatot, hiszen a bűnmegelőzési és környezetvédelmi feladatok mellett a lovas hagyományok megőrzésében, a nemzeti tudat ápolásában is kiemelt szerepe van – tette hozzá a szakmai elnökhelyettes.
Szabó Zoltán kiemelte, a tagozat működése jó úton halad, megfelelő szakmai háttér és támogatás áll rendelkezésre. A lovas és kutyás szolgálatellátás jól szabályozott, csakis az láthat el feladatok ilyen formán, aki a tagozat rendes tagja, megfelelő vizsgákkal, képesítésekkel rendelkezik - ezzel a vadhajtások megelőzése is a cél.
- A jövőt tekintve az elnökség határozott arról, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az oktatások szervezésére, a gyakorlati és elméleti készségek fejlesztésére. Erre remek lehetőséget kínál majd a tervezett lovas szakmai nap is. Továbbra is fontos a rendőrséggel való közös munka, de kiemelten fontos az utánpótlásnevelés is. Így a célok között szerepel ifjúsági programok szervezése, a fiatalok megismertetése a lovak útján a Polgárőrséggel. Nem szabad megfeledkezni a kutyás szakágról sem, akik szintén kiemelkedő munkát végeznek, amelyről Molnár Zoltán tagozati alelnök beszámolója is tanúskodik. A képzések, oktatások szervezése itt is fontos feladat, akárcsak a szolgálatellátás szabályainak a betartatása is – fogalmazott Szabó Zoltán.
Dallos Gyula, a Tagozat elnökségének a tagja, úgy fogalmazott, hogy egy konstruktív és önkritikát gyakorló elnökségi ülést tartottak, ahol értékelték az elmúlt időszakot. Meglátása szerint az összetartás és egység jellemzi az OPSZ Lovas és Kutyás Tagozatát. Nagyon jó a szakmai kapcsolat a rendőrséggel, a hagyományőrzőkkel, amely közös szolgálatokban és rendezvények megtartásában jelenik meg. Az elnökség összetétele, szakmaisága a garancia arra, hogy a vállalt feladatokat a lovas és kutyás polgárőrök szabályszerűen, fegyelmezetten, alázattal hajtják végre. Megítélésem szerint a vállalt feladatait teljesítette a Tagozat, nem csak a bűnmegelőzés, hanem a határvédelem, a környezetvédelem, a parlagfű elleni védelem területén is .
A szakember a téma kapcsán idézte dr. Túrós Andrást, az OPSZ elnökét, aki korábban a modern hazafisággal azonosította a polgárőr munkát.
- Több, mint ezer lovas polgárőr ad szolgálatot mind önállóan, mind pedig a társhatóságokkal közösen. Részükről a visszajelzés pozitív. Azért, hogy ez így is maradjon, nagy hangsúlyt kell fektetni a képzésekre, oktatásokra, amelynek ütemezése folyamatban van. Egyelőre két jeles dátum van a Tagozat életében, ez augusztus 14. az Országos Polgárőr Nap, valamint szeptember 4., amikor lovas szakmai napot tartunk Szilvásváradon, a stadionban – tette hozzá.
Dallos Gyula az elnökségi ülésen a felszólalásában megköszönte a támogatók felajánlásait, külön kiemelve az Agrárminisztériumot. A lovas szakember kiemelte, a Tagozat működése során sokkal nagyobb költségek merülnek fel a lótartás miatt, így a támogatások kiemelten fontosak az eredményes munkához.

szöveg: Erdős Csaba
fotó: Sebestyén Jenő