Fontos döntések születtek a tagozat elnökségi ülésén

2021. március 22. 15:22

Fontos döntések születtek az Országos Polgárőr Szövetség Lovas és Kutyás Tagozatának soron következő, 2021. március 22-én megtartott elnökségi ülésén.

20210322-elnoksegilovasAz ülést Szabó Zoltán, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai elnökhelyettese nyitotta meg, akinek az irányítása alá tartozik a Tagozat. A szakmai vezető elismerését fejezte ki a Tagozat számára az elmúlt év során végzett munkája miatt. Méltatta a tagegyesületek munkáját, azt a sokrétű tevékenységet, amelyet a lovasok és a kutyás polgárőrök végeztek 2020 év során.
Szabó Zoltán iránymutatása alapján három fontos irányvonal mentén kell szervezni a 2021-es szolgálatokat. Ennek alapján az idei évben a közterületi szolgálat, a környezetvédelmi program, valamint a „Balesetmegelőzés éve” kapcsán a közlekedésbiztonság elősegítése az elsődleges feladat.
A szakmai elnökhelyettes külön kitért arra, hogy az idei évben 30 éves az Országos Polgárőr Szövetség, ennek kapcsán kérte a Tagozatot, hogy vegyenek részt a rendezvényeken, illetve segítsék elő a szervezet évfordulójának méltó megünneplését.
 
Az elnökhelyettes nyitó gondolatai után dr. Radácsné Reszegi Rita, a Tagozat elnöke vette át a szót, aki röviden vázolta az idei év elmúlt három hónapjának eredményeit. Ennek alapján már aktív munkát végeztek a tagegyesületek, akik elsősorban a külterületek védelmében, valamint a három hétvégén átívelő környezetvédelmi akcióban vettek részt. A program széleskörű megjelenését a média is segítette, hiszen nagy számban számoltak be a Tagozat eredményeiről.
 
Az ülés folytatásában a kutyás szakmacsoport elmúlt évét Molnár Zoltán, a Tagozat elnökhelyettese értékelte. Szakmai beszámolójában elmondta, összesen 81 vizsgázott szolgálati kutya látott el szolgálatot 12580 szolgálati órában. A vírusjárvány előtt sikerült három képzést is megszervezni, amely során összesen 32 polgárőr tett sikeres kutyavezetői vizsgát, és 32 kutya teljesítette a vizsgakövetelményeket. Az utánpótlásbázis is biztosított, hiszen 13 kutya képzése jelenleg is zajlik, illetve 24 polgárőr vár vizsgára.
Fontos momentum a kutyások életében, hogy az Agrárminisztérium támogatásával újabb 5 kuvasszal bővült a polgárőr kutyák létszáma 2020-ban. Szintén mérföldkőnek számít, hogy a nyár folyamán sikeres kutatóvizsgát tett egy polgárőr kutya, így a Tagozat ilyen feladatokban is hathatós segítséget tud nyújtani.
A lovas szakmacsoport évértékelőjét dr. Radácsné Reszegi Rita, a Tagozat elnöke tartotta meg.
- 2020. nagy kihívások elé állította a Tagozatot – kezdte étékelését az elnök. – Köszönöm mind az elnökségnek, mind pedig a lovas polgárőröknek, akik az elmúlt egy év során munkájukkal segítették a Tagozat működését – hangsúlyozta.
A Tagozat munkáját sikeresnek értékelte az elnök, hiszen 2020-ban bővült a taglétszám, a képzések alkalmával 65 fő tett sikeres portyavizsgát, 39 lovas teljesítette a „Járőr 1”, 17 fő pedig a „Járőr 2.” vizsgát. Összesen 86319 szolgálati órát adtak a lovasok, aktívan részt vettek a határvédelmi programban, a külterületek védelme programban, valamint a települések bűnmegelőzési tevékenységében. Tavaly sikerült megszervezni az ifjúsági tábort, amely nagyon sikeres lett.
- Eredményes volt az elmúlt év őszén tartott, három hétvégét felölelő határvédelmi akció, ahol a déli határszakasz mentén három különböző időpontban vettek részt a társhatóságokkal közösen lovasok. Decemberben a karitatív vonalat erősítettük, országszerte szerveztünk ajándékosztást, segítettünk jótékonysági civil szervezeteket. A lovasok részt vettek a karácsonyi ünnepkör méltó megünneplésében – lovas fogatok, csomagosztások, látogatások karitatív jelleggel.
 
A napirendi pontokat követve a költségvetést érintő kérdésekben születtek döntések, többek között a pályázatok elbírálása-, valamint a támogatási rendszer kapcsán.
Ezek alapján 2021-ben csökkent a támogatások mértéke, azonban az elmúlt év gazdálkodásának köszönhetően sikerült megtakarításokat eszközölni, átcsoportosítani, így ez az összeg az idei évben felhasználható. A költségvetés pontos elosztása minden tagegyesület és vezető részére elérhető.
Fontos napirend volt a 2021-es évre vonatkozóan az oktatási-képzési tervezet. A vírushelyzet miatt az oktatási tervet módosítani kell, hiszen a korlátozások akadályozzák a tervezett képzések lebonyolítását. A gyakorlati tréningekkel kapcsolatosan is döntés született, így a meglévő központok – Budapest, Legénd, Lakitelek, Mórahalom – mellett ott is lehetőség nyílik gyakorlásra, ahol megfelelő számú lovast tudnak majd felsorakoztatni. A kihelyezett szakmai vezetők által irányított tréningek előre egyeztetett időpontokban lesznek majd megtartva a tervek szerint. A Dunántúlon új képzési központ kialakítását kezdték meg a szakemberek.
Mind emellett továbbra is az online oktatások jelentik az alapját a 2021-es képzési tervnek.

Az elnökségi ülésen a média fontossága, valamint a lakosság tájékoztatása is kiemelt helyen szerepelt. A Tagozat szeretné élénkíteni a kommunikációját, így 2021. március 15-től új sajtóreferens látja el a kommunikációs feladatokat.

Emellett fontos momentum, hogy a Tagozat a Facebook-os felületei mellett az Instagram profilját is elindította, így most már a „opszlovaseskutyastagozat” néven ezen a közösségi médiaplatformon is elérhető. Ebben a munkában számít a vezetőség a tagegyesületek támogatására – fotók, hírek, írások beküldése formájában.