KIM - VM Hulladékgyűjtési Akció 2011

2011. március 19. 15:20
KIM - VM Hulladékgyűjtési Akció 2011
Eredményes akciónap
Számos helyről származik hírünk, hogy megszervezték az úgynevezett tavaszi nagytakarítást, amelyet a környezetvédelmi kormányzat és a OPSZ közös felhívása nemes egyszerűséggel TE SZEDD szlogennel látott el. Szóval sokan cselekedtek, ám annál kevesebben juttaták el a hírt, eredményt, felvételeket hozzánk, de amink van, annak válogatását közreadjuk.
Az idén már a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség között létrejött 2011. évi feladatterv alapján kezdődött a szervezés, a TESzedd! 2011 Önkéntesen a tiszta Magyarországért! hulladékgyűjtési akció jegyében. A felhívás időben eljutott a megyei szövetségekhez és rajtuk keresztül a tagegyesületekhez is. Az OPSZ tisztségviselői értekezletén a következő feladatokat fogalmazták meg: 1. Minden megyében határozzák meg, mely település lesz az akció kiemelt központja, ahol legalább 40-50 polgárőr tevékenykedik. 2. Mettől meddig tart az akció és ki a helyi vezetője, kapcsolattartója? 3. Minden településen, ahol polgárőrség működik, kezdeményezzék, illetve segítsék a helyi civil szervezetek, iskolák munkáját, és erről értesítsék a megyei és helyi médiákat.
A megyei szövetségek megküldték az információkat, eszerint minden megyében létrehozták a kiemelt központokat, és ezek a sajtóban megjelentek. Az akciók 9-től 16 óráig tartottak, általában öt óra időtartamban. A polgárőrök létszáma meghaladta a 14 ezer főt, míg a hozzájuk csatlakozott civil szervezetek és iskolások létszáma megközelítette a 22 ezer főt. Az összegyűjtött hulladék mennyisége elérte 30 ezer zsáknyit. Az illegális szemétlerakók feltérképezése megtörtént, amiről helyben a település önkormányzatát értesítették. A résztvevő polgárőrök kb. 20 százalékban kaptak zsákot és védőkesztyűt a központi szervezőktől, a többi esetben saját maguk gondoskodtak ezeknek pótlásáról. Előfordult, ahol teherautót biztosítottak a nagyobb mennyiségű hulladék összegyűjtésére és elszállításra. A Vas Megyei Polgárőr Szövetség vállalta a főszervezői feladatokat és a megyében koordinátorként szállította ki a védőfelszereléseket, és megszervezte a hulladékgyűjtést is. Azon a településen, ahol az utolsó pillanatban a koordinátor szervezet lemondott, a polgárőrség átvette a munkát és biztosította a zavartalan lebonyolítást. A polgárőrök több éve minden évben megtartották a tavaszi és őszi nagytakarítási akciójukat, amivel nagy tapasztalatokat szereztek. Erre alapozva fontos szerepet töltöttek be a május 21-ei akciónapon, amivel hozzájárultak a tiszta Magyarország megvalósulásáért.
PESZT PÉTER, az OPSZ környezetvédelmi alelnöke

 

 

„Önkéntesen a tiszta Magyarországért!" hulladékgyüjtési akció

 

 

Az Európai Bizottság 2009 júniusában tett javaslata és az Európai Tanács 2009 novemberében hozott határozata alapján 2011 az Önkéntesség Európai Éve. A program elindításával remélhetőleg nő az önkéntesség népszerűsége, jobban tudatosulnak az abban rejlő társadalmi értékek, növeli az állampolgári részvételt, és nem mellékesen a gazdasági válság leküzdésében is segítséget nyújthat.

 

A projekt elsődleges célja: Egy olyan akció megszervezése, amely „testközelben", kézzelfogható módon mutatja be az Önkéntesség Európai Évének legfőbb értékeit, az önkéntesség eszméjét és lényegét. Alapvető fontosságú, hogy a projekt keretében megvalósuló hulladékgyűjtési akció a civil társadalom széles körű bevonásával, mindenki számára nyitottá és elérhetővé teszi az Önkéntesség Európai Éve programsorozatban való részvételt.

 

A projekt másodlagos célja: a hulladékgyűjtési akcióval a környezetvédelem ügyének, céljainak és jelentősségének középpontba helyezése.

 

A „Önkéntesen a tiszta Magyarországért!" projekt keretében megvalósuló hulladékgyűjtési akció széles körben teszi elérhetővé az ÖEÉ programsorozatban való részvételt. A konferenciákon, kerekasztal-beszélgetéseken túl egy mindennapi, súlyos környezetvédelmi probléma vonatkozásában demonstrálja az önkéntesség jelentőségét.

 

A projekt várható időpontja: 2011. május 21.

 

Az akció elsődleges célcsoportja a 14-39 év közötti magyar lakosság, mely vagy iskolai, ill. egyéb ifjúsági közösségek részeként, vagy fiatal családosként kiemelten nyitott a hasonló kezdeményezésekre. Az akció másodlagos célcsoportja a teljes hazai nyilvánosság, mely a pozitív, nehezen kikezdhető ügyek mentén komolyabb kommunikációs kockázatok nélkül szólítható meg. Végül, az akció harmadlagos célcsoportja az európai nyilvánosság, melynek irányában egyes, kiemelten fogyasztott platformokon keresztül pozitív ország-üzenetek juttathatók el.

 

A jelen projekt - hangsúlyozottan - az Önkéntesség Európai Éve kiemelt jelentőségű programállomása, amely egyszerre több pillérre (kormányzati/önkormányzati, civil és vállalati) épülhet. Ez egyúttal elősegíthetné az akció országos jellegét, valamint hangsúlyozhatná az összefogás fontosságát.

 

Mellékletek:

 

OPSZ FELHÍVÁS - "TESzedd" Hulladékgyűjtési Akció, 2011. május 21.

TE SZEDD logó - fekete

TE SZEDD logó - színes

TE SZEDD logó - végleges (pdf)

TE SZEDD logó - végleges (jpg)

Környezetvédelmi Bizottság felhívása