Új egyesület alakult Vasszécsenyben

2020. szeptember 14. 14:25
Új egyesület alakult Vasszécsenyben

Gyarapodott a Vas megyei polgárőr egyesületek száma. Hosszú idő után újra lesz polgárőrsége Vasszécsenynek.   


2020. szeptember 9-én megalakult a Vasszécseny Polgárőr Egyesület tizenkét fő alapító taggal, köztük két ifjúval. Az alakuló ülést Kiss Viktória, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség megyei irodavezetője vezette, betartva a szükséges óvintézkedéseket a kialakult helyzet miatt. Szájmaszk és a távolságtartásra is ügyeltek. A napirendi pontok ismertetésével, a jegyzőkönyvvezető majd a hitelesítők felkérésével és azok elfogadásával kezdődött a közgyűlés. Előzőleg a tagok megismerték az egyesület alapszabályát, amit egyhangúan el is fogadtak.  Ezután a tisztségviselők megválasztása következett, az egyesület vezetésével Oláh Miklóst bízták meg.

A szavazások befejeztével Kiss Péter, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség általános elnökhelyettese, járási koordinátora köszöntötte a már megalakult egyesület tagjait. Beszélt a szövetség munkájáról, a polgárőri feladatok ellátásáról. Örömét fejezte ki, hogy ismét új egyesülettel bővült a megye. A rendőrség képviseletében Pál Tibor rendőr főtörzszászlós a terület körzeti megbízottja, szintén örömét fejezte ki azért, hogy a civil bűnmegelőzők segítik a munkájukat, hiszen sok feladat hárul rájuk, ezért minden segítséget szívesen fogadnak.